October 29 2015

Thuyết trình tiếng Anh: The Great Wall of China

The Great Wall of China from Huynh ICT

Hello everyone. I’m so happy that you come here today to view my presentation.
First of all, let me introduce myself. My name is Huynh.
And As you can see on the screen. Today my talk is the great wall of china. It should take you 4 minutes to cover this. If you have any questions, please ask them after my presentation.
I’ve divided my talk into three parts. Firstly, I will show you the introduction, then I like to talk about the history and purpose of building. Finally, I will tell you the present condition and tourism.
Now. I start off by introducing some information about it.
The Great Wall of China is located in china. It has about twenty one thousand and two hundred kilometer long. It’s the biggest object was made by humans. It is also one of the seven wonders of the world.
Now, I will move on to history and purpose of building.
In the past. The Great wall was being built by four dynasties. This is Qin Shi Huang. It means Tần Thuỷ Hoàng in Vietnamese. He was an important person in building it. so have you ever wondered why it was built?
The answer is to prevent invasion I mean enemy, and to protect the silk road.
Now I talk about the present condition and tourism.
Unfortunately, because of human damage and natural erosion, You know destroy? about thirty persent of the great wall is gone.
Nowaday. There are about seventy thounsand visitors come here per day. There were also many national leaders have been to here, such as Barack Obama, David Cameron, Putin…
If you wish to travel around the world , this is best place for you.

That’s all of my presentation.
Thank for attention


Bài đầu tiên thuyết trình bằng tiếng Anh trong đời. Đã rút ra được bao nhiêu là kinh nghiệm, như là nói tên Brack Obama như tiếng việt. Đọc Present trọng âm đầu. Slide còn có các câu chia ở các thì. Không có một sự mạnh mẽ của con trai khi thuyết trình. Trên đây là toàn bộ nhận xét của cô. overall 7.5.

Nhận xét của mấy em ngồi dưới: Nói nhanh như gió, Nhưng ánh mắt chưa hướng về khán giả. kiểu nhìn trời nhìn đất để cố nhớ ra một thứ gì đó.

Nhận xét của em ngồi cạnh: Cảm thấy rất tự tin không có chút rụt rè nào khi nói trước mọi người.

Tự ti với bản thân khi đã học hơn 1 tuần. Nhưng không được so sánh với người khác vì như thế sẽ làm nhục bản thân. Cảm giác tự kỉ và ít nói phần nào đã được giảm hẳn.

Dù sao cũng rút ra được những kinh nghiệm quý báu cho sau này.

967 total views, 1 views today

>>If this post has any broken links or problems, please let me know by commenting below.

Tags:

Posted 29/10/2015 by HuynhICT in category "Studies

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of