September 4 2015

The Secret of 60 Years of Marriage – Bí mật sáu mươi năm của cuộc hôn nhân

Inspirational story ,Quotes – Inspirational Quotes, Pictures and Motivational ThoughtsThere was once a man and woman who had been married for more than 60 years. They had shared everything. They had talked about everything. They kept no secrets from each other — except that the old woman had a shoe box in the top of her closet that she cautioned her husband never to open or ask her about.

For all of these years, he had never thought about the box, but one day the little old woman got very sick and the doctor said she would not recover. In trying to sort out their affairs, the little old man took down the shoebox and took it to his wife’s bedside. She agreed that it was time that he should know what was in the box. When he opened it, he found two crocheted doilies and a stack of money totaling $25,000.

“When we were to be married,” she said, explaining the contents of the box, “my grandmother told me the secret of a happy marriage was to never argue. She told me that if I ever got angry with you, I should just keep quiet and crochet a doily.”

The little old man was so moved, he had to fight back tears. Only two precious doilies were in the box. She had only been angry with him two times in all those years of living and loving! He almost burst with happiness.

“Honey,” he said “that explains the doilies, but what about all of this money? Where did it come from?”

“Oh,” she said, “that’s the money I made from selling the doilies.”


 

Tạm dịch:

Một cặp vợ chồng đã cưới hơn 60 năm trước. họ san sẻ, kể cho nhau nghe mọi thứ và luôn giữ bí mật của nhau. ngoại trừ bà vợ có một hộp giầy trong gác xép buồng riêng của bà. bà cảnh báo thẳng với chồng rằng không được mở hay hỏi về chiếc hộp đó.
Nhiều năm sau đó, ông ấy cũng quên nghĩ về chiếc hộp đó, nhưng một ngày bà vợ mắc bệnh và ốm nặng và bác sĩ nói bà sẽ không thể phục hồi. Trong thời gian này, người chồng đã lấy chiếc hộp giày và mang nó bên cạnh giường bà vợ. Bà ấy đồng ý và nói rằng đã đến lúc ông nên biết cái gì trong đó. Và rồi ông mở nó, ông thấy 2 chiếc khăn đan và một đống tiền tổng cộng là 25000 đô la.
bà vợ kể về nội dung của chiếc hộp: Khi tôi và ông kết hôn, Bà ngoại tôi đã nói cho tôi biết về điều bí mật của một hôn nhân hạnh phúc là không bao giờ tranh cãi với nhau. bà ngoại tôi đã nói rằng nếu ông nổi giận với tôi thì tôi sẽ giữ im lặng và thêu một cái khăn tay.
Ông chồng tỏ ra rất xúc động đến nuốt cả nước mắt. Ông nói: chỉ có hai chiếc khăn đan trong hộp. như vậy là bà đã tức giận với ông có 2 lần trong những năm tháng sống và yêu thương bên nhau? Ông tưởng chùng trong hạnh phúc.
Ông bảo vợ: bà hãy giải thích đống tiền ở đâu ra?
Bà nói: đó là số tiền bà kiếm được khi bán những chiếc khăn đan. :V

775 total views, 1 views today

>>If this post has any broken links or problems, please let me know by commenting below.Posted 04/09/2015 by HuynhICT in category "Love", "Stories

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of