August 18 2013

Tổng hợp toàn bộ phrasal verbs trong tiếng Anh

 • account for: chiếm, giải thích
  allow for: tính đến, xem xét đến
  ask after: hỏi thăm sức khỏe
  ask for: hỏi xin ai cái gì
  ask sb in/ out : cho ai vào/ ra
  urge sb into/ out of : thuyết phục ai làm gì/không làm gì
  B

  to be over: qua rồi
  to be up to sb to V: ai đó có trách nhiêm phải làm gì
  to bear up= to confirm : xác nhận
  to bear out: chịu đựng
  to blow out : thổi tắt
  blow down: thổi đổ
  blow over: thổi qua
  to break away= to run away :chạy trốn
  break down : hỏng hóc, suy nhược, òa khóc
  break in(to+ O) : đột nhập, cắt ngang
  break up: chia tay , giải tán
  break off: tan vỡ một mối quan hệ
  to bring about: mang đến, mang lại( = result in)
  brinn down = to land : hạ xuống
  bring out : xuất bản
  bring up : nuôi dưỡng ( danh từ là up bringing)
  bring off : thành công, ẵm giải
  to burn away : tắt dần
  burn out: cháy trụi
  C
  call for: mời gọi, yêu cầu
  call up: gọi đi lính, gọi điện thoại, nhắc lại kỉ niệm
  call on/ call in at sb’s house : ghé thăm nhà ai
  call off = put off = cancel

  A-
  advance in : tấn tới
  advance on : trình bày
  advance to : tiến đến
  agree on something : đồng ý với điều gì
  agree with : đồng ý với ai, hợp với, tốt cho
  answer to : hợp với
  answer for : chịu trách nhiệm về
  attend on(upon): hầu hạ
  attend to : chú ý
  B-
  back up : ủng hộ, nâng đỡ
  bear on : có ảnh hưởng, liên lạc tới
  become of : xảy ra cho
  begin with : bắt đầu bằng
  begin at : khởi sự từ
  believe in : tin cẩn, tin có
  belong to : thuộc về
  bet on : đánh cuộc vào
  C-
  care for :thích, săn sóc
  catch up with : bắt kịp
  chance upon : tình cờ gặp
  close with : tới gần
  close about : vây lấy
  come to : lên tới
  consign to : giao phó cho
  cry for :khóc đòi
  cry for something : kêu đói
  cry for the moon : đòi cái ko thể
  cry with joy :khóc vì vui
  cut something into : cắt vật gì thành
  cut into : nói vào, xen vào
  D-
  delight in :thích thú về
  depart from : bỏ, sửa đổi
  do with : chịu đựng
  do for a thing : kiếm ra một vật
  Call in/on at sb ‘ house : ghé thăm nhà ai i
  Call at : ghé thăm
  Call up: gọi đi lính, gọi điện thoại, nhắc lại kỉ niệm
  Call off = put off =cacel : huỷ bỏ
  Call for : yêu cầu, mời gọi

  Care about: quan tâm, để ý tới
  Care for : muốn, thích ( =would like ) , quan tâm chăm sóc ( = take care of)

  Carry away : mang đi , phân phát
  Carry on = go on : tiếp tục
  Carry out ;tiến hành , thực hiện
  Carry off = bring off : ẵm giải

  Catch on : trở nên phổ biến , nắm bắt kịp
  Catch up with = keep up with = keep pace with : theo kịp ai , cái gì
  Chew over = think over : nghĩ kĩ

  Check in / out : làm thủ tục ra / vào
  Check up : kiểm tra sức khoẻ

  Clean out : dọn sạch , lấy đi hết
  Clean up : dọn gọn gàng

  Clear away : , lấy đi , mang đi
  Clear up : làm sáng tỏ

  Close down : phá sản , đóng cửa nhà máy
  Close in : tiến tới
  Close up: xích lại gần nhau

  Come over/ round = visit
  Come round : hồi tỉnh
  Come down: sụp đổ ( =collapse ) , giảm (= reduce )
  Come down to : là do
  Come up : đề cập đến , nhô lên , nhú lên
  Come up with : nảy ra, loé lên
  Come up against : đương đầu, đối mặt
  Come out : xuất bản
  Come out with : tung ra sản phẩm
  Come about = happen
  Come across : tình cờ gặp
  Come apart : vỡ vụn , lìa ra
  Come along / on with : hoà hợp , tiến triển
  Come into : thừa kế
  Come off : thành công, long ,bong ra

  Count on SB for ST : trông cậy vào ai

  Cut back on / cut down on : cắt giảm ( chi tiêu)
  Cut in : cắt ngang (= interrupt )
  Cut ST out off ST : cắt cái gì rời khỏi cái gì
  Cut off :cô lập , cách li , ngừng phục vụ
  Cut up : chia nhỏ

  Cross out : gạch đi, xoá đi

  D
  Die away / die down : giảm đi , dịu đi ( về cường độ )
  Die out / die off; tuyệt chủng
  Die for : thèm gì đến chết
  Die of : chết vì bệnh gì

  Do away with : bãi bỏ, bãi miễn
  Do up = decorate
  Do with : làm đc gì nhờ có
  Do without : làm đc gì mà không cần

  Draw back : rút lui

  Drive at : ngụ ý, ám chỉ

  in at SB ‘s house: ghé thăm nhà ai
  off : buồn ngủ
  out of school : bỏ học

  E
  End up : kết thúc
  Eat up : ăn hết
  Eat out : ăn ngoài

  F
  Face up to : đương đầu , đối mặt
  Fall back on : trông cậy , dựa vào
  Fall in with: mê cái gì ( fall in love with SB : yêu ai đó say đắm )
  Fall behind : chậm hơn so với dự định , rớt lại phía sau
  Fall through : = put off, cancel
  Fall off : giảm dần
  Fall down : thất bại

  Fell up to : cảm thấy đủ sức làm gì
  Fill in : điền vào
  Fill up with : đổ đầy
  Fill out : điền hết , điền sạch
  Fill in for : đại diện, thay thế
  Find out : tìm ra

  G
  Get through to sb : liên lạc với ai
  Get through : hoàn tất ( = accomplish ) , vượt qua (= get over)
  Get into : đi vào , lên ( xe)
  Get in: đến , trúng cử
  Get off : cởi bỏ , xuống xe , khởi hành
  Get out of = avoid
  Get down : đi xuống, ghi lại
  Get sb down : làm ai thất vọng
  Get down to doing : bắt đầu nghiêm túc làm vịêc gì
  Get to doing : bắt tay vào làm việc gì
  Get round…( to doing) : xoay xở , hoàn tất
  Get along / on with = come along / on with
  Get st across : làm cho cái gì đc hiểu
  Get at = drive at
  Get back : trở lại
  Get up : ngủ dậy
  Get ahead : vượt trước ai
  Get away with : cuỗm theo cái gì
  Get over : vượt qu a
  Get on one’s nerves:làm ai phát điên , chọc tức ai

  Give away : cho đi , tống đi , tiết lộ bí mật
  Give st back : trả lại
  Give in : bỏ cuộc
  Give way to : nhượng bộ , đầu hàng( = give oneself up to ), nhường chỗ cho ai
  Give up : từ bỏ
  Give out : phân phát , cạn kịêt
  Give off : toả ra , phát ra ( mùi hương , hương vị)

  Go out : đi ra ngoài , lỗi thời
  Go out with : hẹn hò
  Go through : kiểm tra , thực hiện công việc
  Go through with : kiên trì bền bỉ
  Go for : cố gắng giành đc
  Go in for : = take part in
  Go with : phù hợp
  Go without : kiêng nhịn
  Go off : nổi giận, nổ tung , thối giữa ( thức ăn )
  Go off with = give away with : cuỗm theo
  Go ahead : tiến lên
  Go back on one ‘ s word : không giữ lời
  Go down with : mắc bệnh
  Go over: kiểm tra , xem xét kĩ lưỡng
  Go up : tăng , đi lên , vào đại học
  Go into ; lâm vào
  Go away : cút đi , đi khỏi
  Go round : đủ chia
  Go on : tiếp tục

  Grow out of : lớn vượt khỏi
  Grow up: trưởng thành

  H
  Hand down to = pass on to : truyền lại ( cho thế hệ sau,,,,)
  Hand in : giao nộp ( bài , tội phạm )
  Hand back : giao lại
  Hand over: trao trả quyền lực
  Hand out : phân phát(= give out)

  Hang round : lảng vảng
  Hang on = hold on = hold off : cầm máy (điện thoại
  Hang up ( off) : cúp máy
  Hang out : treo ra ngoài

  Hold on off = put off
  Hold on: cầm máy
  Hold back : kiềm chế
  Hold up : cản trở / trấn lột

  J
  Jump at a chance /an opportunity chộp lấy cơ hội
  Jump at a conclusion : vội kết luận
  Jump at an order : vội vàng nhận lời
  Jump for joy : nhảy lên vì sung sướng
  Jump into ( out of) : nhảy vào ( ra)

  K
  Keep away from = keep off : tránh xa
  Keep out of : ngăn cản
  Keep sb back from : ngăn cản ai không làm gì
  Keep sb from = stop sb from
  Keep sb together : gắn bó
  Keep up : giữ lại , duy trì
  Keep up with : theo kip ai
  Keep on = keep ving : cứ tiếp tục làm gì

  Knock down = pull down : kéo đổ , sụp đổ, san bằng
  Knock out : hạ gục ai
  Lay down : ban hành , hạ vũ khí
  Lay out : sắp xếp, lập dàn ý
  Leave sb off = to dismiss sb: cho ai nghỉ việc
  Leave out = get rid of

  Let sb down : làm ai thất vọng
  Let sb in / out : cho ai vào / ra , phóng thích ai
  Let sb off : tha bổng cho ai

  Lie down : nằm nghỉ

  Live up to: sống xứng đáng với
  Live on : sống dựa vào

  Lock up: khóa chặt ai

  Look after : chăm sóc
  Look at ; quan sát
  Look back on: nhớ lại hồi tưởng
  Look round : quay lại nhìn
  Look for: tìm kiếm
  Look forward to ving: mong đợi , mong chờ
  Look in on : ghé thăm
  Look up : tra cúư ( từ điển, số điện thoại )
  Look into : xem xét , nghiên cứu
  Look on : đứng nhìn thờ ơ
  Look out : coi chừng
  Look out for : cảnh giác với
  Look over : kiểm tra
  Look up to : tôn trọng
  Look dowm on : coi thường

  M

  Make up : trang điểm, bịa chuyện
  Make out : phân biệt
  Make up for : đền bù, hoà giải với ai
  Make the way to : tìm đường đến

  Mix out :trộn lẫn , lộn xộn

  Miss out : bỏ lỡ

  Move away: bỏ đi, ra đi
  Move out : chuyển đi
  Move in: chuyển đến

  O
  Order SB about ST: sai ai làm gì
  Owe st to sb : có đc gì nhờ ai

  P
  Pass away = to die
  Pass by : – go past : đi ngang qua , trôi qua
  Pass on to = hand down to : truyền lại
  Pass out = to faint : ngất

  Pay sb back : trả nợ ai
  Pay up the dept : trả hết nợ nần

  Point out : chỉ ra

  Pull back : rút lui
  Pull down = to knock down : kéo đổ , san bằng
  Pull in to :vào( nhà ga )
  Pull st out : lấy cái gì ra
  Pull over at : đỗ xe

  Put st aside : cất đi , để dành
  Put st away : cất đi
  Put through to sb : liên lạc với ai
  Put down : hạ xuống
  Put down to : lí do của
  Put on : mặc vào ; tăng cân
  Put up : dựng lên , tăng giá
  Put up with : tha thứ, chịu đựng
  Put up for : xin ai ngủ nhờ
  Put out : dập tắt
  Put st/ sb out : đưa ai / cái gì ra ngoài
  Put off : trì hoãn

  R
  Run after : truy đuổi
  Run away/ off from : chạy trốn
  Run out (of) : cạn kiệt
  Run over : đè chết
  Run back : quay trở lại
  Run down : cắt giảm , ngừng phục vụ
  Run into : tình cờ gặp , đâm xô , lâm vào

  Ring after : gọi lại sau
  Ring off : tắt máy ( điện thoại )

  S
  Save up : để giành

  See about = see to : quan tâm , để ý
  See sb off : tạm biệt
  See sb though : nhận ra bản chất của ai
  See over = go over
  Send for: yêu cầu , mời gọi
  Send to :đưa ai vào ( bệnh viện , nhà tù
  Send back : trả lại

  Set out / off : khởi hành , bắt đầu
  Set in: bắt đầu ( dùng cho thời tiết)
  Set up :dựng lên
  Set sb back: ngăn cản ai

  Settle down : an cư lập nghiệp

  Show off: khoe khoang , khoác lác
  Show up :đến tới

  Shop round : mua bán loanh quanh

  Shut down : sập tiệm , phá sản
  Shut up : ngậm miệng lại

  Sit round : ngồi nhàn rỗi
  Sit up for : chờ ai cho tới tận khuya

  Slown down : chậm lại

  Stand by: ủng hộ ai
  Stand out : nổi bật
  Stand for : đại diện, viết tắt của, khoan dung
  Stand in for : thế chỗ của ai

  Stay away from : tránh xa
  Stay behind: ở lại
  Stay up :đi ngủ muộn
  Stay on at: ở lại trường để học thêm
  Take away from : lấy đi, làm nguôi đi
  Take after : giống ai như đúc
  Take sb / st back to : đem trả laị
  Take down : lấy xuống
  Mistake sb for sb else : nhầm ai với ai
  Take in : lừa gạt ai , hiểu
  Take on : tuyển thêm , lấy thêm người
  Take off : cất cánh , cởi tháo bỏ cái gì
  Take over : giành quyền kiểm soát
  Take up : đảm nhận, chiếm giữ ( không gian ), bắt đầu làm gì ( thành thú tiêu khiển)
  Take to : yêu thích

  Talk sb into st : thuyết phục ai
  Talk sb out of : cản trở ai

  Throw away : ném đi , vứt hẳn đi
  Throw out; vứt đi, tống cổ ai

  Tie down : ràng buộc
  Tie in with : buộc chặt
  Tie sb out = wear sb out = exhaust sb

  Tell off : mắng mỏ
  Try on: thử ( quần áo )
  Try out : thử…( máy móc )

  Turn away= turn down : ;từ chối
  Turn into : chuyển thành
  Turn out; sx , hoá ra là
  Turn on / off: mở, tắt
  Turn up / down : vặn to , nhỏ ( âm lượng )
  Turn up: xuất hịên , đến tới
  Turn in: đi ngủ

  U
  Use up : sử dụng hết ,cạn kiệt

  W
  Wait for : đợi
  Wait up for; đợi ai đến tận khuya

  Watch out /over= look out
  Watch out for : = look out for

  Wear off : mất tác dụng , biến mất , nhạt dần
  Wear sb out = exhaust sb

  Work off : loại bỏ
  Work out; tìm ra cách giải quyết
  Work up : làm khuấy động

  Wipe out ; huỷ diệt / exhaust sb

  Write down : viết vào
  To hear of: nghe nói tới
  – To make a success of sth: thành công về việc gì
  – To be relate to: có bà con với ai
  – To give advice on:
  – To be apposed to: phản đối, chống lại
  – To write with a pen: viết bằng bút
  – To belong to: của thuộc về ai
  – To succeed in; thành công
  – To happen to : xảy ra với
  – To aim at: nhắm vào
  – To care for: chăm sóc
  – To complain of sth: phàn nàn về điều gì
  To turn one’s back on someone: bỏ rơi ai
  – To jump over sth: nhảy qua cái gì
  – To fall over sth: vấp phải vất gì
  – To be wounded in the leg: bị thương ở chân
  – To speak in a whisper: nói nhỏ
  – To be released from prison: ra tù
  – To know someone from someone: pha biệt được ai với ai
  – To be expect in…: chuyên môn về….
  – To rejoice at:mừng rỡ về điều gì
  Catch sight of :bắt gặp

  Lose sight of :mất hút

  Make fun of :chế diễu

  Lose track of :mất dấu

  Take account of :lưu tâm

  Take note of :để ý

  Take care of :chăm sóc

  Take advantage of :lợi dụng

  Take leave of :từ biệt

  Give birth to : sanh con

  Give place to :nhường chỗ

  Give way to :nhượng bộ, chịu thua

  Pay attention to :chú ý

  Put an end to :kết thúc

  Put a stop to :chấm dứt

  Set fire to :đốt cháy

  Make a contribution to : góp phần

  Lose touch with :mất liên lạc

  Keep pace with :theo kịp

  Keep correspondence with :liên lạc thư từ

  Make room for : dọn chỗ

  Make allowance for :chiếu cố

  Show affection for :có cảm tình

  Feel pity for :thương xót

  Feel regret for :ân hận

  Feel sympathy for :thông cảm

  Take/have pity on :thương xót

  Make a decision on :quyết định

  Make complaint about :kêu ca, phàn nàn

  Make a fuss about :làm om xòm

  Play an influence over :có ảnh hưởng

  Get victory over :chiến thắng

  Take interest in :quan tâm

  Have faith in :tin tưởng

  Feel shame at : xấu hổ

  Have a look at : nhìn

  – to choose s.o for (a post) : chọn ai vào một chức vụ gì
  – to make a fool of s.o : làm cho ai trở thành ngu ngốc
  – to make a singer of s.o : làm cho ai trở thành ca sĩ
  – to make the best of s.th : tận dụng tối đa điều gì
  – to send for s.o : gửi ai đến, gửi ai tới
  – to send s.o s.th : gửi cho ai cái gì
  – to send s.th to s.o : gửi cái gì cho ai
  – to set on fire : gây hỏa hoạn
  – A true friend to s.o : một người bạn tốt đối với ai
  – give s.o a ring : gọi dây nối, điện thoại
  – had better : tốt hơn (thường dùng ở dạng rút gọn
  – in connection with : liên kết với, kết hợp với
  – in time : kịp giờ
  – It comes to doing s.th: tới lúc làm việc gì
  – It is kind of you : bạn thật tử tế
  – It is thoughtful of you : bạn thật cẩn thận, chu đáo
  – little by little : dần dần từng chút từng chút một, từ từ
  – never mind : đừng lưu tâm đến, đưng lưu ý đến, khỏi lo
  – no good to s.o : không tốt cho ai
  – on time : đúng giờ
  – stick out : nhô ra, lộ ra, lòi ra.
  – to be of royal blood : thuộc dòng dõi quý tộc
  – to be out of the question : ngoài vấn đề, không thành vấn đề, không thể
  – to feel like + V ing : muốn (làm gì)
  – to take out : lấy ra, rút ra
  – to a place : đến một nơi nào
  – to accuse s.o of s.th : tố cáo ai về tội gì
  – to adapt oneself to (a situation) : thích nghi vào một hoàn cảnh
  – to add s.th to another : thêm một vật vào một vật khác
  – to adhere to : đính vào, bám vào
  – to agree with s.o : đồng ý với ai
  – to aim at : nhắm vào
  – to argue with s.o about s.th : tranh cãi với ai về điều gì
  – to arrange for : sắp xếp cho
  – to arrive in : đến (một thành phố hay một đất nước)
  – to ask for : đòi hỏi, yêu cầu
  – to attend to : chú ý đến
  – to be satisfied with : thỏa mãn với, hài lòng với
  – to be above s.o in the examination list : thi đậu cao hơn ai
  – to be accustomed to : quen với
  – to be accustomed to doing s.th : quen làm việc gì
  – to be acquainted with s.o : quen biết ai
  – to be afraid of : sợ
  – to be against s.o : chống lại ai
  – to be anxious about s.th : nôn nóng, lo lắng về điều gì
  – to be appropriate for : thích hợp cho
  – to be astonished at s.th : kinh ngạc về điều gì
  – to be at war with ( a country)
  – to be available to : có sẵn, sẵn sàng
  – to be aware of : biết, nhận biết
  – to be bad at ( a subject) : dở về môn gì
  – to be beneficent to s.o : từ thiện đối với ai
  – to be beside the point : ngoài đề, lạc đề
  – to be brought before the judge : bị đưa ra tòa
  – to be capable of doing s.th : có khả năng làm việc gì
  – to be conscious of : ý thức về
  – to be considerate of : ân cần, chú ý tới
  – to be contempt for s.o : khinh miệt ai
  – to be content with : hài lòng với
  – to be contrary to : tương phản, trái ngược với ai
  – to be courteous to s.o : lịch sự đối với ai
  – to be critical of : hay phê bình, hay chỉ trích về
  – to be destined for: được dành riêng (để làm điều gì)
  – to be different from : khác với
  – to be dressed in white : mặc đồ trắng, mặc quần áo trắng
  – to be eligible for : đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn
  – to be engaged in doing s.th : bận bịu về điều gì
  – to be engaged to s.o : đính hôn với ai
  – to be enthusiastic about : hăng hái, say mê
  – to be equal to : ngang, bằng
  – to be essential for : cần thiết cho
  – to be experienced in s.th : có kinh nghiệm về việc gì
  – to be expert in (a subject) : chuyên môn về cái gì
  – to be expressive of : diễn đạt, biểu lộ
  – to be faithful to : trung thành với
  – to be false to s.o : giả dối đối với ai
  – to be familiar to : rành rẽ, quen thuộc
  – to be familiar with s.o : thân mật , là tình nhân của ai
  – to be famous for : nổi tiếng về
  – to be fatal to s.o : nguy hiểm đến tính mạng ai
  – to be favourable for doing s.th : thuận lợi để làm gì
  – to be filled with tears : đầy nước mắt
  – to be forgetful of s.th : hay quên về
  – to be free from : thoát khỏi.
  – to be full of : đầy, tràn ngập
  – to be gallant to ladies : lịch sự với phụ nữ, nịnh đầm
  – to be good at (subject) : giỏi về môn gì
  – to be good for one’s health : tốt cho sức khỏe của ai
  – to be guilty of : có tội
  – to be happy about : vui vẻ vì, hạnh phúc vì
  – to be hopeful of : hi vọng về
  – to be hungry for s.th : thèm khát điều gì
  – to be identical to : giống, giống nhau
  – to be ignorant of s.th : không biết điều gì
  – to be important to s.o : quan trọng đối với ai
  – to be in : đang thịnh hành, đang là mốt
  – to be in bad temper : cáu kỉnh
  – to be in business : đi làm ăn
  – to be in danger : nguy hiểm
  – to be in debt : mắc nợ
  – to be in favor of : ủng hộ tán thành
  – to be in fond of : thích
  – to be in for a storm : gặp bão
  – to be in port : vào cảng
  – to be in sight : trông thấy, trong tầm mắt có thể nhìn thấy
  – to be in want of money : thiếu tiền
  – to be indebted to s.o : mang ơn ai, mắc nợ ai
  – to be independent of : độc lập với, không lệ thuộc vào
  – to be indifferent to : thơ ờ, lãnh đạm, không quan tâm đến
  – to be indifferent to : thờ ơ, xao lãng
  – to be innocent of : vô tội
  – to be intended for s.o : dành cho ai
  – to be interested in : quan tâm tới
  – to be involve in : có liên quan, dính líu tới
  – to be jealous of : ganh tỵ về
  – to be kind to s.o : tử tế với ai
  – to be looking forward to s.t = to look forward to s.t : mong mỏi
  – to be loyal to s.o : trung thành với ai
  – to be mad about : đam mê, say mê
  – to be made from : làm từ (vật được làm ra không còn giữ nguyên chất liệu ban đầu)
  – to be made of : làm bằng (vật được làm ra còn giữ chất liệu ban đầu)
  – to be named after : được đặt tên theo (tên một người khác)
  – to be negligent of : xao lãng
  – to be new to s.o : mới lạ đối với ai
  – to be offended at (by) s.th : giận dữ, bực mình về việc gì
  – to be offended with (by) s.o : bị xúc phạm bởi ai, giận ai
  – to be on fire : đang cháy
  – to be on holiday : đi nghỉ lễ
  – to be on the committee : là thành viên ủy ban
  – to be opposed to : phản đối, chống lại
  – to be out of order : hư, không hoạt động
  – to be over : xong kết thúc chấm dứt
  – to be patient with s.o : kiên nhẫn đối với ai
  – to be perfect for doing s.th : tuyệt hảo để làm việc gì
  – to be pleasing to s.o : làm vừa ý ai, làm ai dễ chịu
  – to be popular with: phổ thông đối với ai
  – to be positive about s.th : quả quyết về điều gì.
  – to be preferable to : thích hơn
  – to be prepared for : sẵn sàng, chuẩn bị
  – to be proud of : hãnh diện về
  – to be put in prison : bị tống giam
  – to be qualified for doing s.th : đủ tiêu chuẩn, đủ trình độ để làm việc gì
  – to be ready for : sẵn sàng
  – to be related to : có bà con thân thuộc với
  – to be responsible for : chịu trách nhiệm về
  – to be satisfactory to s.o : thỏa mãn đối với ai, làm ai hài lòng.
  – to be sawn into small logs : cưa thành những khúc nhỏ
  – to be secured from ( a disaster) : an toàn , ko bị tai nạn
  – to be shocked at s.th : xúc động về điều gì
  – to be stolen from : bị trộm
  – to be stuck – get stuck : bị lừa gạt
  – to be suitable for : thích hợp với.
  – to be superior to : vượt hơn
  – to be sure of :chắc chắn
  – to be tired from : mệt nhọc vì
  – to be tired of : chán ngấy vì
  – to be tired of : chán
  – to be tired out : mệt lử, mệt lả người
  – to be to one’s liking : hợp với sở thích của ai
  – to be to one’s taste : hợp với khẩu vị của ai
  – to be tolerant of : nhân nhượng, nhượng bộ
  – to be under age : dưới tuổi thành niên
  – to be under repair : đang được sửa chữa
  – to be unfit for : không thích hợp với
  – to be up : hết xong (dùng cho thời gian)
  – to be up to s.o : tùy thuộc vào sự quyết định của ai, tùy vào ai
  – to be used to doing s.th : quen làm việc gì
  – to be useful for : hữu ích
  – to be welcome to : được đón tiếp, được chào đón
  – to be well- off : giàu ( to be rich)
  – to be wounded in the leg : bị thương ở chân
  – to become of : ra sao, xảy ra, xảy đến (cho người hay vật bị thiếu vắng)
  – to believe in : tin tưởng vào
  – to believe in : tin, tin tưởng
  – to belong to : thuộc về, của
  – to bite off : cắt đứt ra
  – to blow away : thổi bay đi
  – to blow down : thổi ngã rạp xuống
  – to blow off : cuốn bay đi
  – to blow up : nổ tung, làm cho nổ
  – to boast about s.th to s.o : khoe khoang, khoac lác với ai về điều gì
  – to break away : vượt khỏi, thoát
  – to break down : hỏng, không chạy được (máy móc, xe cộ)
  – to break down : phá sập xuống
  – to break off : bẻ gãy, đâp vỡ
  – to break out : xảy ra thình lình, bộc phát
  – to break through : phá thủng, vỡ
  – to break up : bẻ nhỏ, vụn ra
  – to bring to : tỉnh , hồi tỉnh
  – to bring up : dạy dỗ, nuôi cho trưởng thành
  – to burden ( an animal) with s.th : chất cái gì lên một con vật
  – to burn down : bị thiêu hủy, cháy rụi
  – to burn out : đứt (bóng đèn, cầu chì), không còn dùng được
  – to burn up : cháy rụi hết, cháy ra tro
  – to burn up : đốt hết, cháy hết, cháy tiêu
  – to burst into tear : bật khóc
  – to burst out crying : phát khóc, bật khóc, òa lên khóc
  – to burst out laughing : phát cười, bật cười, phá cười lên
  – to call down : rày la, khiển trách, trách mắng
  – to call off : bãi bỏ, hủy bỏ,bác bỏ thủ tiêu
  – to call on : viếng thăm
  – to call s.o’s attention to s.th : lưu ý ai về điều gì
  – to care about : quan tâm tới
  – to care for : chăm sóc, chú ý tới, thích
  – to carry out : hoàn thành, thực hiện, thi hành
  – to catch cold : bị cảm lạnh
  – to catch fire : bắt lửa, phát cháy
  – to check on : kiểm soát,
  – to check up : khám xét
  – to check up on : kiểm tra, xem xét
  – to check up on : phối kiểm.
  – to chew up : nhai nhỏ ra, gặm nát
  – to chop up : chặt nhỏ ra, bẻ vụn ra
  – to clean up : lau sạch
  – to clear up : khích lệ, làm cho vui, phấn khởi
  – to come about :xảy ra
  – to come across : chợt thấy , ngẫu nhiên thấy, gặp (bất ngờ)
  – to come across : tình cờ, tình cờ tìm ra, nhân thấy, trông thấy
  – to come to : hồi tỉnh, hồi sinh, tỉnh lại
  – to come to the point : vào thẳng vấn đề
  – to come under my umbrella : hãy đến che dù với tôi
  – to compare with : so sánh với
  – to complain of s.th : kêu ca, phàn nàn về chuyện gì
  – to condemn s.o for doing s.th : kết án ai về điều gì
  – to condemn s.o to death : kết án tử hình ai
  – to congratulate s.o on s.th : khen ngợi, chúc mừng ai về điều gì
  – to consent to a proposal : tán thành một lời đề nghị
  – to count on : hi vọng ở, trông mong ở
  – to count on : tin cậy vào
  – to cross out : xóa bỏ, gạch bỏ
  – to cure s.o of an illness : chữa khỏi bệnh cho ai
  – to cut off : cắt lìa ra, cắt bỏ
  – to cut up : cắt nhỏ, vụn ra
  – to decide upon s.th : quyết định chọn điều gì
  – to depend on s.o : lệ thuộc vào ai
  – to deprive s.o of s.th : tước đi cái gì của ai
  – to die away : lắng dịu, dần tắt, im bặt, tan biến ở xa (dùng cho âm thanh).
  – to die down : giảm bớt, hạ nhiệt, suy giảm.
  – to die of : chết vì
  – to die out : dần dần biến mất hẳn
  – to do over : lặp lại, làm lại
  – to do s.th under orders : làm điều gì theo mệnh lệnh
  – to draw up : thảo, soạn (văn kiện)
  – to dream of : mơ tới, mơ về
  – to dress up : trang điểm, chải chuốt
  – to drink to s.th : uống mừng về điều gì
  – to drink up : uống hết
  – to drive up to : lại tới
  – to in on : ghé thăm, rẽ vào thăm, ghé chơi
  – to in on s.o : ghé vào thăm ai, tạt vào thăm ai
  – to out : thôi, bỏ, rút (chân) ra khỏi
  – to s.o a line : viết cho ai vài dòng, viết vài hàng
  – to ear one’s living by doing s.th : làm gì đó để kiếm sống
  – to eat up : ăn hết
  – to excuse s.o for doing s.th : tha thứ cho ai vì làm điều gì
  – to exempt s.o from doing s.th : miễn cho ai khỏi làm việc gì
  – to fail in an examination : thi rớt
  – to fall down the stairs : ngã cầu thang
  – to fall off : rơi, rớt xuống- giảm, sa sút
  – to fall onto s.th : rơi lên trên vật gì, ngã đè lên trên vật gì
  – to fall over s.th : vấp phải vật gì mà ngã
  – to fall through : thất bại, hỏng.
  – to fasten one’s eyes on : nhìn chằm chằm vào
  – to feel like + gerund ( v + ing) : thích cái gì
  – to feel sorry for : thương hại, thương cảm
  – to feel up to s.th : cảm thấy khỏe khoắn, thích hợp với việc gì
  – to fill in : điền vào, ghi vào điền vào, ghi vào cho đầy đủ, bổ túc cho đầy đủ (đơn từ)
  – to fill out : mở rộng ra, làm rộng ra
  – to fill up : đổ đầy xăng (cho xe…)
  – to find fault with : phê bình, chỉ trích
  – to find fault with s.th : chỉ trích điều gì
  – to find out : tìm ra, tìm được, khám phá, tìm thấy
  – to fix for : ấn định thời gian cho
  – to force one’s way through : chèn lối đi qua
  – to forget s.o for s.th : quên ai về chuyện gì
  – to get + (sick, well, tired, wet, busy…..) : bị ốm, thấy khá, mệt, ẩm ướt, bận rộn…
  – to get along : tiến bộ, thành tựu, chạy (nói về công việc)
  – to get along with s.o: hòa thuận với ai
  – to get away : trốn thoát, lìa bỏ
  – to get away with : thoát khỏi sự trừng phạt, hình phạt tội
  – to get away with s.th : tránh khỏi bị khiển trách vì điều gì
  – to get back : trở lại, trở về
  – to get better (worse) : trở nên khá hơn (kém hơn)
  – to get into : vào, bắt đầu( cãi nhau, đánh nhau), dấn thân vào
  – to get into difficulties : gặp khó khăn, trở ngại
  – to get lost : đi lạc
  – to get married : lấy ai
  – to get off : xuống xe, xuống bến
  – to get on : lên xe, đón xe bus
  – to get on one’s nerves : làm cho ai bực mình, tức giận, khó chịu
  – to get out of doing s.th : tránh khỏi phải làm điều gì
  – to get over : vượt qua, phục hồi, lấy lại
  – to get rid of : đuổi đi, loại trừ, vất đi
  – to get through : xong, làm xong, xong việc
  – to get to (a place) : tới, đến nơi
  – to get up : thức dậy
  – to get used to : trở nên quen với, làm quen với
  – to give advice to s.o : khuyên bảo ai
  – to give birth to : sinh, đẻ ra
  – to give into s.o : nhượng bộ ai
  – to give s.o s.th : cho ai cái gì
  – to give s.th away : cho cái gì đi làm quà tặng
  – to give up : đầu hàng, từ bỏ, chối bỏ
  – to go for a walk : bách bộ, dạo bộ
  – to go for( on) a picnic : mời đi…
  – to go in for : chơi ham mê
  – to go in for : hâm mộ
  – to go through: kiểm soát, xem xét
  – to go up to : đi tới
  – to go with : xứng hợp với (đúng mốt)
  – to go without : nhịn, chịu thiếu thốn
  – to go wrong : hư hỏng, trục trặc, ,không lành.
  – to hang on to s.th : nắm chặt cái gì
  – to hang up : treo, móc, nhấc lên
  – to have a craving for s.th : thèm khát điều gì
  – to have a demand for : có nhu cầu về
  – to have a dexterity in doing s.th : khéo làm việc gì
  – to have on : mặc, bận, đội, mang
  – to have s.th in one’s hand : tay cầm vật gì
  – to have time off : có thời gian rảnh, nghỉ việc ở không
  – to hear of : nghe nói tới
  – to hit below the belt : đánh dưới thắt lưng
  – to hold good : giữ hiệu lực, giá trị, duy trì
  – to hold s.th to the fire : hơ cái gì vào lửa
  – to hold still : ngồi yên, đứn yên, giữ yên
  – to hold up : chặn cướp, cướp, hoãn lại, trở ngại, bế tắc
  – to hope for s.th : hi vọng điều gì
  – to introduce s.o to another : giới thiệu ai với một người khác
  – to judge s.o by one’s appearance : xét người nào về bề ngoài.
  – to jump over s.th : nhảy qua vật gì
  – to keep away from : tránh xa khỏi
  – to keep good time : chạy chính xác, chạy đúng giờ (đồng hồ)
  – to keep house : làm việc nhà, làm nội trợ
  – to keep in touch with : liên lạc, giao thiệp
  – to keep on : tiếp tục
  – to keep on doing s.th : tiếp tục làm việc gì
  – to keep out, off, away, from… : tránh ra xa, ở ngoài…
  – to keep track of : theo dõi, ghi nhớ
  – to keep up : giữ ở một mức, cấp độ
  – to keep up with s.o : bắt kịp ai
  – to knock out : đánh bại, đánh ngất, làm bất tỉnh
  – to know all about s.th : biết toàn bộ về điều gì
  – to know s.o by sight : biết mặt ai, có nhìn thấy
  – to know s.o from s.o : phân biệt ai với ai
  – to laugh at : cười chế nhạo
  – to lean on : tựa lên, dựa lên
  – to learn s.th by heart : học thuộc lòng
  – to leave out : thiếu sót, bỏ sót, làm mất
  – to leave s.th with s.o : để cái gì lại cho ai giữ
  – to let go of s.th : buông cái gì ra
  – to let on : tiết lộ, bộc bạch ra, cho hết
  – to lie down : tựa vào vật gì, nằm xuống
  – to live from hand to mouth : sống tay làm hàm nhai, kiếm được đồng nào xào đồng đấy
  – to live on : sống nhờ vào
  – to live up to : đạt được, giữ được
  – to live within one’s income : sống theo hoàn cảnh, sống theo thu nhập của mình
  – to live within one’s means : sống trong điều kiện cho phép
  – to long for : mong đợi
  – to look after = take care of : chăm nom, chăm sóc
  – to look at : nhìn vào, trông vào
  – to look down upon : khinh khi , khinh thị , khinh dễ
  – to look for : tìm kiếm
  – to look into: tra xét cẩn thận, điều tra kỹ lưỡng
  – to look on with s.o : xem nhờ ai
  – to look out : coi chừng cẩn thận
  – to look over : xem xét ,phán đoán, duyệt lại, xem lại
  – to look to s.o for help : trông cậy ai giúp đỡ
  – to look up : tìm kiếm , tra từ điển
  – to look up to: kính trọng, kính mến
  – to make a success of s.th : thành công về cái gì
  – to make believe : giả vờ, giả đò
  – to make clear : vạch rõ, giảng, nói rõ
  – to make faces : nhăn nhó, nhăn mặt, làm trò khỉ
  – to make for the open sea : bắt đầu ra khơi
  – to make friend : kết bạn, làm bạn
  – to make good : thành công (thêm giới từ in)
  – to make good time : đi nhanh chóng, mau
  – to make oneself pleasant to s.o : vui vẻ chiều chuộng, làm hài lòng ai
  – to make out :
  – to make out : thành công, tiến bộ, có kết quả
  – to make over : sửa đổi trang phục lại cho giống như mới
  – to make sense : có thể tin được, có lý, hợp lý
  – to make up :
  – to make up one’s mind : quyết định
  – to meet halfway : điều đình, hóa giải.
  – to meet s.o at (a place) : đón ai ở một nơi nào
  – to mix up – to be mixed up – to get mixed up
  – to moan like hell : than trời trách đất
  – to object to : phản đối
  – to object to s.th : phản đối điều gì
  – to pay s.th for s.th : trả vật gì để được cái gì
  – to pick up : chọn lựa
  – to pick up : nhấc lên, cầm lên
  – to pin the failure on s.o : đổ thừa thất bại là do ai
  – to plan on doing s.th : dự định làm điều gì
  – to point out : chỉ, vạch ra
  – to prevent s.o from doing s.th : ngăn cản ai làm điều gì
  – to protect s.o from s.th : che chở cho ai khỏi điều gì
  – to provide s.o with s.th : cung cấp cho ai cái gì
  – to put credit in s.o : đặt tin tưởng vào ai
  – to put down : đàn áp, dẹp, tiễu trừ
  – to put on (weight ) : cân nặng thêm, béo ra, lên cân
  – to put on : mặc, đội, mang ( mũ, nón, áo quần…)
  – to put out : dập tắt, thổi tắt (ngọn lửa, đèn)
  – to put s.th away : cất vật gì vào chỗ của nó
  – to put together : lắp, rắp lại, hợp lại với nhau
  – to put up with : chịu đựng
  – to put up with : chịu đựng, nhân nhượng
  – to quarrel about s.th : cãi nhau vì chuyện gì
  – to quarrel with s.o about s.th : cái nhau với ai về điều gì
  – to read s.th in the book : đọc được điều gì đó trong sách
  – to rejoice at (over, in) s.th : mừng rỡ về điều gì
  – to rely on : tin tưởng vào ai
  – to reminds s.o of s.th : gợi ai nhớ điều gì
  – to respect s.o for s.th : kính trọng ai về điều gì
  – to rest s.th against s.th : tựa, đấu cái gì vào cái gì
  – to run across = to come across : tình cờ gặp, chạm trán với, ngẫu nhiên thấy
  – to run across s.o : tình cờ gặp lại ai
  – to run an errands : làm việc vặt, mua bán lặt vặt
  – to run away : thoát ly, ra đi, trốn đi
  – to run away from home : bỏ nhà ra đi, trốn khỏi nhà
  – to run into : tình cờ gặp, chạm trán với, ngẫu nhiên thấy
  – to run up to : chạy tới
  – to rush at s.o : xông vào ai
  – to sacrifice one’s life : hi sinh cuộc đời mình cho
  – to save s.o from doing s.th : giúp ai tránh khỏi phải làm điều gì
  – to say s.th to s.o’s face : nói thẳng vào mặt ai
  – to see about : để ý đến, lưu ý, lưu tâm
  – to see s.o off at (a place) : tiễn ai
  – to serve one right : đáng tội, đáng kiếp, đáng đời.
  – to set fire to : làm cháy, tiêu hủy
  – to set on fire: đốt cháy
  – to set out : bắt đầu, ra đi, lên đường, khởi hành
  – to shake hand : bắt tay chào
  – to show a spirit towards s.o : chứng tỏ tình cảm, chứng tỏ tinh thần đối với ai
  – to show off : khoe khoang, phô trương
  – to show up : hiện diện, có mặt
  – to smile at s.o : mỉm cười với ai
  – to speak in whisper : nói nhỏ, nói thì thầm
  – to spend money on s.th : tiêu sài tiền về món gì
  – to spend money on s.th : tiêu tiền vào việc gì
  – to stand a chance : có cơ hội, có thể có được
  – to stand for : khoan dung ,chiu dung
  – to stand for : tượng trưng cho, thay thế cho
  – to stand out : nổi bật
  – to stand to reason : rõ ràng, hợp lí, cố ý, hiển nhiên
  – to stand up for : đòi hỏi, bênh vực, ủng hộ.
  – to stay in : ở nhà
  – to stay out : vắng nhà, đi ra ngoài
  – to stay up : ngồi thức , thức
  – to stick s.o : lừa gạt, lừa đảo.
  – to stick to : kiên trì đeo đuổi, bền lòng, không thay đổi.
  – to stick up : cướp có vũ khí
  – to suffer from : khổ vì, đau khổ vì
  – to suggest to s.o : gợi ý cho ai, cho ai biết là
  – to supply s.o with s.th : cung cấp cho ai cái gì
  – to take s.o for s.o : nhầm ai với ai
  – to take a look at : xem, nhìn đến
  – to take a seat : ngồi xuống , mời ngồi.
  – to take a walk : đi bộ, đi dạo
  – to take apart : thào rời từng bộ phận
  – to take delight in doing s.th : thích thú làm điều gì
  – to take down : lấy xuống, đem xuống, ghi chép ( tốc ký )
  – to take for granted : xem cho là thật, là hiển nhiên, chấp nhận như vậy
  – to take hold of : cầm, nắm lấy
  – to take into account : để ý đến, kể đến, lưu ý đến
  – to take off : cởi, tháo, gió ( nón, dày, dép…)
  – to take on : tuyển dụng, thuê mướn ( người làm)
  – to take one’s time : làm thư thả , không vội vàng, làm một cách ung dung
  – to take one’s word for s.th : tin tưởng lời ai nói về điều gì
  – to take over : đảm đương, đảm nhiệm, đảm trách
  – to take pains : làm việc tận lực, hết sức cẩn thận
  – to take part : tham dự
  – to take pity on : thương hại, thương xót
  – to take place : xảy ra
  – to take s.o by surprise : làm cho ai ngạc nhiên
  – to take s.o by the hand : nắm tay ai
  – to take s.o by the hand : nắm tay ai
  – to take time off – to have time off : được nghỉ, nghỉ
  – to talk over : bàn luận, thảo luận, nghiên cứu, xem xét
  – to taste of : có mùi, có vị
  – to tear off : xé đứt, xé bỏ
  – to tear up : xé ra thành từng mảnh, hủy bỏ
  – to tell s.o about s.th : kể cho ai nghe về điều gì
  – to thank s.o for doing s.th : cảm ơn ai vì đã làm điều gì
  – to think of : nghĩ tới, có ý kiến về
  – to think of s.o : nghĩ về ai
  – to think over : suy nghĩ chính chắn, xét kỹ
  – to think up : phát minh, khám phá, tìm ra
  – to throw s.th at s.o : ném cái gì vào ai
  – to tie up : cột chặt, buộc chặt
  – to treat someone to something : thiết đãi ai món gì
  – to tremble with cold : run vì lạnh
  – to trouble s.o for s.th : phiền ai giúp điều gì
  – to try on : thử, cố gắng
  – to turn into : đổi sang, đổi thành
  – to turn on : mở, bật ( TV, máy lạnh , đèn…) trái ngược với to turn off
  – to turn one’s back on s.o : quay lưng lại với ai, bỏ rơi ai
  – to turn out : hóa ra, rốt cuộc, trở thành
  – to wait on (upon) : dọn bàn ăn (chỗ người nào đó) phục dịch
  – to walk up to : tiến tới
  – to waste time on s.th : lãng phí thời gian về việc gì
  – to waste time on s.th : phí phạm thời gian về việc gì
  – to wish for : ước ao
  – to wonder about : tự hỏi về, ngạc nhiên về
  – to work for a company : làm việc cho một công ty
  – to work for living : làm việc để kiếm sống
  – to worry about : lo lắng về
  – to write with ( a pen) : viết bằng (bút)
  – would rather : thích hơn ( I would rather = I’d rather…….)

894 total views, no views today

Category: Studies | LEAVE A COMMENT