October 2 2015

Làm trực tuyến và tải những bài thi mẫu phần nghe IELTS

 

Trang web làm bài thi IELTS trực tuyến miễn phí

http://ieltsonlinetests.com/

Click to download this PDF! 
Phần Listening dài 30 phút (tính luôn 10 phút chuyển kết quả vào giấy làm bài) với bốn bài thu âm riêng rẽ.

Phần Listening của IELTS Học thuật (Academic) và Tổng quát (General) giống nhau.

Phần thi nghe có 4 sections:

Section 1 là một bài đối thoại giữa 2 người trong bối cảnh sinh hoạt hằng ngày (ví dụ  bài đối thoại trong một công ty môi giới nhà ở)

Section 2 là một bài độc thoại lấy bối cảnh sinh hoạt hằng ngày (ví dụ bài diễn văn về các gia đình địa phương)

Section 3 là một bài đối thoại giữa bốn người trong bối cảnh trường học hoặc lớp đào tạo (ví dụ thảo luận giữa trợ giảng và sinh viên về một bài tập về nhà)

Section 4 là một bài độc thoại về một chủ đề học thuật (ví dụ bài giảng của giáo viên đại học)

Dưới đây là các bài thi nghe IELTS mẫu có kèm đáp án và file MP3 để nghe. Mỗi tờ giấy làm bài chỉ rõ phần thí sinh cần nghe.

Tải các mẫu bài thi Nghe

Listening Sample Task – Form Completion (PDF, 59KB)

IELTS Listening Recording 1 (MP3, 1.2MB)

Listening Sample Task – Multiple Choice (PDF, 16KB)

IELTS Listening Recording 2 (MP3, 402KB)

Listening Sample Task – Short Answer (PDF, 25KB)

IELTS Listening Recording 3 (MP3, 574KB)

Listening Sample Task  – Sentence Completion (PDF, 17KB)

IELTS Listening Recording 4 (MP3, 549KB)

Listening Sample Task – Matching (example 1) (PDF. 21KB)

Listening Sample Task – Matching (example 2) (PDF, 21KB)

Listening Sample Task – Plan/Map/Diagram Labelling (PDF, 25KB)

Listening Answer Sheet (PDF, 233KB)

 

Tải miễn phí các bài thực hành thi Nghe, Đọc, Viết, Nói có kèm đáp án tại đây.

Ngoài việc chuẩn bị cho kỳ thi IELTS với các bài tập thực hành trong chuyên mục này, bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về các tài liệu học thi IELTS có thể tìm thấy tại thư viện của IDP.

 

1,066 total views, no views today

Category: IELTS | LEAVE A COMMENT
August 2 2015

Tải về sách IELTS quyển 1 – 11 (audio & PDF)

10 Quyển sách IELTS:

Click vào link bên dưới để tải:

Tải 10 quyển IELTS file PDF

Tải 10 Quyển IELTS file audio & PDF

[New] Quyển 11 đã được ra mắt

https://drive.google.com/open?id=0B25ZkaDLMyyIS0xacDh1eWNELXc

Link dự phòng:

Ebook: http://www.mediafire.com/download/a9a4o9zq7pdlqdz/Cambridge+IELTS+11.pdf

ielts share cam 11

Các bạn có thể dùng công cụ zip của google để tải đồng loạt các file cho nhanh nhé.

+Nếu các bạn tải về mà không dùng được có thể chưa cài các phần mềm giải nén. Hiện bạn đang dùng điện thoại Android:

Click vào đây để xem hướng dẫn cách cài đặt phần mềm giải nén

 


 

 

IELTS stands for International English Language Testing System. The IELTS test is jointly owned by The British Council, IDP Education and University of Cambridge – ESOL Examinations. It was established in the year 1989 and since then IELTS has become the most popular English language proficiency testing system. IELTS provides a profile of a candidate’s English proficiency which might be required by universities, colleges, employers, professional bodies and immigration authorities. Over 2 million candidates take IELTS exams each year.

The IELTS score profile contains not only an indication of a candidate’s ability in a particular module (i.e. reading, writing, listening and speaking) but also provides an indication of overall ability of a candidate to handle the language in an English speaking country.  IELTS is a very popular English language proficiency test for higher education & global migration both for the students and professionals.

IELTS is recognized by universities and employers in many countries, including Australia, Canada, New Zealand, the UK and the USA. It is also recognized by professional bodies, immigration authorities and other government agencies. The candidates sit for the IELTS exam to achieve a score as part of the proof of their English proficiency.

It does not matter what subject a candidate is going to study in the future – or had studied in the past – all students taking the desired module do the same test. An IELTS candidate will not be tested on his/ her specific knowledge of a subject; only his/her English language skills are assessed. The IELTS score a candidate achieves is valid for 2 years.

The original IELTS exam has 4 sections or modules: Reading, Writing, Listening and Speaking.

IELTS test is available in two test formats – Academic IELTS and General Training IELTS. All candidates take the same Listening and Speaking tests, but Reading and Writing tests vary depending on whether a candidate is taking the Academic IELTS test or the General Training IELTS test.

An IELTS exam has the following structure:

 MODULE ACADEMIC GENERAL TRAINING
Listening 4 sections; 40 questions. 30 minutes 4 sections; 40 questions. 30 minutes
Reading 3 sections; 40 questions
3 long reading passages
1 hour
3 sections; 40 questions
3 reading passages
1 hour
Writing 2 tasks (Report writing & Essay Writing)
1 hour
2 tasks (Letter/ Application writing and Essay Writing)
1 hour
Speaking 3 sections (Introduction, Cue card, details discussion)
10 – 15 minutes
3 sections (Introduction, Cue card, details discussion)
10 – 15 minutes

In the original IELTS test, you’ll sit for the listening module first, followed by the reading and then the writing test. As the final part of the IELTS, speaking/ interview will held on the same day of the test or in a different day depending on the test centers and availability. However the IELTS test center will inform you about the test schedule.

The IELTS score for each section is reported on a band score of 0-9. The overall band score in calculated from the average of the four sections and then a score is given to the IELTS candidate. The overall band score indicated the candidate’s English proficiency according to the following chart:

9  Expert User
8  Very Good User
7  Good User
6  Competent User
5  Modest User
4  Limited User
3  Extremely Limited User
2  Intermittent User
1  Non User

Purpose of IELTS:
The purpose of the IELTS is to set a standard for the International English language testing system and to help people who need to demonstrate their English language proficiency for academic, training or migration purposes. College and Universities require the intended students to have a minimum English language proficiency to continue the courses and degree offered by them while the immigration rule requires the intended immigrants to be able to communicate in English where English is used for communication. The IELTS test is a globally recognized and is a standardized exam that test a candidates ability to read, write, listen and speak in English and assign a score (band score) based on their ability to handle the language. There are 2 test formats: Academic and General Training. You should take the General Training test if you want to work, study in a short course or live in a country where English is used for communication. The Academic IELTS is suitable for students who want to take undergraduate or graduate program in a college or university where courses are offered in English language.

Skills Tested:
IELTS exam tests a candidate’s ability in 4 different modules of the English language: Listening, Reading, Writing and Speaking. Note that a candidates language skill is tested in IELTS exam not the general knowledge or technical skill is tested. The academic and GT IELTS test the same skill sets except the reading and writing task 1. Based on how a candidate does in the different modules of the IELTS, a band score is assigned for individual module and an overall band score is calculated based on the average of the four module score. The score reflects the candidates overall as well as particular proficiency in English language.

1,902 total views, 3 views today