August 11 2016

How to register or cancel credits at dttc.haui.edu.vn [Updated 08/2016]

Last year, I made a video that’s similar to this video. The begin goal was just guided my friends who did not know how to register credits at dttc.haui.edu.vn. After one year the video was uploaded, I completely surprise which viewers are more and more increase for each session of the preparing for each unit of study. Actually, at that time on the website was not have captcha so it was easy to register, but now the school adds it and as a result, many newbies do not know this.
That is why the video was created.

 

 


P/s: Due to enthusiasm for making it, I had to learn 2 physical credits again.
Hướng dẫn đăng kí học phần / hủy học phần khi đăng kí tự do theo mã môn học, không theo danh sách theo chuyên ngành. dttc.haui.edu.vn

1,864 total views, 2 views today

Category: Tips | LEAVE A COMMENT
December 20 2015

Tải App Quản Lý Chất Lượng – ĐH Công Nghiệp Hà Nội

Ứng dụng Quản lý chất lượng, ứng dụng chuyên để phục vụ cho sinh viên trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội tra cứu thông tin điểm thi, điểm học tập trên lớp cùng với đó là cập nhật lịch thi các môn cuối kỳ một cách nhanh chóng nhất ngay trên chiếc Smartphone của mình.


Mùa thi thường được sinh viên gọi là mùa “chạy nước rút” bởi bên cạnh những sinh viên học hành nghiêm túc và tích cực tích lũy kiến thức ngay từ khi giảng đường thì có không ít sinh viên chủ quan bị rơi vào trạng thái “nước đến chân mới nhảy”. Mỗi sinh viên đều hình thành cho mình một lối sống và tác phong học tập
khác nhau, riêng biệt.
ứng dụng quản lý chất lương là một ứng dụng di động tích hợp với Hệ thống thông tin quản trị
đại học ( QLCL ) của trung tâm quản lý chất lượng ĐH Công Nghiệp Hà Nội:
– Xem lịch thi cập nhật liên tục và mới nhất
– Xem lịch học
– Xem bảng điểm và kết quả học tập
– Xem tình trạng học phí, nợ học phí
– Xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân
– Xem chương trình đào tạo và thông tin môn học
– Giao diện bắt mắt, dễ sử dụng và cập nhật thông tin chính xác nhất.

Phần mềm do sinh viên nhóm HIT khoa CNTT trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội phát triển

Tải xuống trên CH Play

Link tải trực tiếp


Ngoài ra các thầy quản lý web qlcl.edu.vn cũng xây dựng một ứng dụng tương tự có tên QMC E Student.

Giao diện cũng khá bắt mắt đấy chứ

Có các mục rất chi tiết

lịch thi cụ thể

Dù vẫn dùng được nhưng nó đã bị xóa khỏi CH play. Mình đã Extract ứng dụng của mình và upload lại cho các bạn tại link bên dưới nhé.

Tải xuống

1,010 total views, 2 views today

November 30 2015

Đáp án 100 câu phần 2 đường lối ĐCS Việt Nam ĐH Công Nghiệp HN

Phần 2: đường lối xây dựng bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm:

 1. Đường lối CNH XHCN ở nước ta hiện lần đầu được xác định trong đại hội III.
 2. Đại hội III của đảng xác định: muốn cải biến tình hình kinh tế lạc hậu nước ta không có con đường nào khác ngoài con đường công nghiệp hóa XHCN.
 3. Nội dung nào không được xác định tại Hội nghị trung ương 7 khóa 3: Đối với công nghiệp phải làm có mức độ, ra sức phát triển nông nghiệp.
 4. Trước đổi mới nước ta tiến hành công nghiệp hóa theo mô hình khép kín hướng nội.
 5. Nội dung đường lối CNH XHCN không xác định tại đại hội IV: Phát triển nền kinh tế XHCN nhiều thành phần.
 6. Nội dung không được xác định tại đại hội V: Xây dựng cơ cấu công-nghiệp hiện đại.
 7. Ba chương trình kinh tế: lương thực, thực phẩm hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu được nêu trong đại hội VI.
 8. Nông nghiệp là mặt trận hàng đầu được xác định tại đại hội V.
 9. Đại hội IV đưa ra thứ tự ưu tiên trong công nghiệp hóa là: công nghiệp nặng – nông nghiệp – công nghiệp nhẹ.
 10. Đại hội III 1960, đảng ta xác định phát triển công nghiệp nặng là mục tiêu hàng đầu và trực tiếp vì xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế.
 11. Đại hội VI đưa ra thứ tự ưu tiên mới trong CNH là: Nông nghiệp – CN hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu – CN nặng.
 12. Quan điểm CNH gắn với HĐH được xác định tại hội nghị lần thứ 7 TW VII (1-1994).
 13. Đại hội VII đã điều chỉnh chính sách CNH theo hướng phát triển nền kinh tế XHCN nhiều thành phần.
 14. Đại hội VII đã xác định yếu tố được coi là nền tảng và động lực của CNH-HDH là khoa học công nghệ.
 15. Thực hiện CNH HĐH gắn với sự phát triển của kinh tế tri thức bảo vệ tài nguyên môi trường đã xác định tại đại hội XI
 16. Đại hội VIII đã xác định yếu tố được coi là trung tâm của CNH, HĐH là con người.
 17. CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn. Được xác định tại đại hội XI.
 18. Đại hội X xác định phải coi phát triển kinh tế tri thức là yếu tố quan trọng của nền kinh tế và CNH HĐH
 19. Tính tất yếu của CNH đối với công cuộc xây dựng CNXH ở nước ta là cải biến tình trạng kinh tế lạc hậu
 20. Khái niệm CNH HĐH lần đầu tiên được xác định ở HN TW lần thứ 7 khóa VII 1-1994
 21. Trước đổi mới chế độ bao cấp không được áp dụng ở nước ta là bao cấp qua chế độ sản phẩm
 22. Quan hệ hàng hóa tiền tệ bị coi nhẹ là hình thức cơ chế quản lý kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp
 23. Nội dung cơ chế bao cấp qua giá trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung bao cấp nhà nước mua hàng hóa thấp hơn giá sản xuất
 24. Trong thời kỳ ngăn sông cấm chợ việc mua bán hàng hóa mà dân gian gọi là mua như cướp bán như cho vì nhà nước bán hàng thấp hơn giá trị thực và giá thị trường
 25. Nội dung của chỉ thị 100/CP/1981 được bộ chính trị ban hành công nhận khoán sản phẩm (http://huynhict.cf)
 1. Cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung bao cấp có ưu điểm phù hợp với nền kinh tế tăng trưởng chủ yếu theo chiều rộng
 2. Những nguyên nhân của hạn chế trong cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung bao cấp do thừa nhận sản xuất hàng hóa và cơ chế thị trường, không thừa nhận sự tồn tại của nền kinh tế nhiều thành phần, nhanh chóng xóa bỏ sở hữu tư nhân và kinh tế cá thể tư nhân
 3. Nội dung của chỉ thị số 100 CT/TW ngày 13/1/1981 của ban bí thư trung ương khóa VI khoán sản phẩm trong nông nghiệp
 4. Căn cứ thực tế đảng ta quyết định thay đổi cơ chế quán lý kinh tế KHH tập trung bao cấp: nghị quyết khoán 3 của đảng bộ Vĩnh Phúc
 5. Địa phương thực hiện chính sách khoán sản phẩm đầu tiên trong cả nước: Vĩnh phúc
 6. Nghị quyết TW8 khóa V/1982 bàn về Giá lương tiền.
 7. Thời kì kinh tế KHH tập trung bao cấp thu mua hàng dưới hình thức giá nghĩa vụ
 8. Bản chất của kinh tế hàng hóa và kinh tế thị trường sản xuất ra hàng hóa để bán và thu giá trị qua trao đổi.
 9. Trong thời kỳ đổi mới ở nước ta, cơ chế thị trường không được sử dụng với mục đích quy định mức lương hiện vật cho người lao động trong các ngành sản xuất
 10. Quá trình đổi mới tư duy về kinh tế thị trường bắt đầu từ đại hội VI
 11. Mô hình kinh tế tổng quát ở nước ta hiện nay được đảng xác định tại đại hội IX nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần.
 12. Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tập thể không ngừng củng cố và phát triển được xác định tại đại hội XI
 13. Đại hội XI – 2001 của đảng xác định: Tiếp tục hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN là tiền đề quan trọng thúc đẩy quá trình cơ cấu lại nền kinh tế , đổi mới mô hình tăng trưởng ổn định kinh tế vĩ mô, là mộ trong ba chiến lược trong 10 năm tới
 14. Đại hội XI của đảng xác định” nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta là nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường sự quản lý của nhà nước dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản
 15. Đại hội XI xác định thể chế KTTT định hướng XHCN được hiểu là thể chế KTTT trong đó các thiết chế công cụ và nguyên tác vận hành được tự giáo tạo lập và sử dụng để phát triển lực lượng sản xuất cải thiện đời sống nhân dân.
 16. Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, 41. Điều chỉnh
 17. Theo kết quả lao động, hiệu quả kinh tế
 18. Tác động khủng hoảng tài chính tiền tệ thế giới
 19. Quyền lực của GCCN được tổ chức thành nhà nước dưới sự lãnh đạo của ĐCS.
 20. Mặt trận Liên Việt
 21. 1989
 22. Chuyên chính vô sản.
 23. Điều kiện quyết định trước tiên phải là thiết lập và không ngừng tăng cường CCVS, thực hiện và không ngừng phát huy quyền làm chủ của tập thể nhân dân lao động
 24. ĐLDT gắn liền với CNXH, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh.
 25. Hội người cao tuổi.

 

Sau đây là đáp án dạng ABCD: các bạn so trong quyển bài tập rồi đối chiếu nhé. Lưu ý: chỉ là tham khảo:

51D..52..D..53..C..54C..55C.

.56A..57B..58..A..59C..60A..60A

61D..62B..63A..64A..65B.

.66A..67C…68B…69D..70B…

71.C..72A…73A..74C…75D.

.76A..77C..78A..79B..80A..

81B..82A..83D..84B..85D.

.86D..87A..88C..89C…90C.

.91A..92D..93C..94C..95A.

.96.C..97A..98B..99A..100A

Lưu ý: phần 1 đường lối đấu tranh giành chính quyền các bạn có thể xem tại link này , phải tham gia group K9 HaUI để xem.

Like và share nếu thấy hay.

…. Nếu copy bài này, hãy để lại nguồn http://HuynhICT.CFhttp://huynhict.cf để cảm ơn tác giả (Huynh – ĐH TA1 K9 HaUI) đã ngồi gần 30 phút bấm bàn phím không ngừng nghỉ.

2,333 total views, no views today

October 25 2014

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội khai giảng năm học mới 2014 – 2015

Sáng 24/10, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2014 – 2015. Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) Phạm Vũ Luận dự và đánh hồi trống khai giảng.

Trong diễn văn khai giảng, NGƯT.TS Trần Đức Quý, Hiệu trưởng nhà trường đã nêu bật những thành tựu đào tạo của Trường những năm gần đây. Trường đã khẳng định được nét riêng biệt và thương hiệu là một trong những đại học hàng đầu của Việt Nam đào tạo theo hướng công nghệ thực hành.

TS. Trần Đức Quý chia sẻ tại lễ khai giảng.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận phát biểu tại buổi lễ.  Ảnh: Đăng Lương

Bộ trưởng tặng hoa cho nhà trường.  Ảnh: Đăng Lương

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đánh trống khai giảng.  Ảnh: Đăng Lương

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cùng các vị khách trồng cây lưu niệm. Ảnh: Đăng Lương

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội hiện có quy mô đào tạo trên 40.000 sinh viên. Với đội ngũ giảng viên hơn 1.700 người; nhà trường đang đào tạo ở 5 cấp trình độ: thạc sĩ, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.Hàng năm, Nhà trường tổ chức thi học sinh giỏi nghề cấp trường và tham dự cấp Thành phố, cấp Bộ, cấp toàn quốc và khu vực ASEAN đạt nhiều giải cao.

Đông đảo các đại biểu và các bạn học sinh tham gia, trong đó có mình

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận khẳng định: Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội là Trường có bề dày truyền thống cả về đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đây cũng là ngôi trường có bề dày lịch sử và truyền thống cách mạng, có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước qua các thời kỳ và đang có những bước chuyển biến mạnh trong thời kỳ hội nhập hiện nay.Bộ trưởng ghi nhận những chuyển biến trong công tác đào tạo, nghiên cứu của nhà trường; các chương trình đào tạo có sự đổi mới, cập nhật và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của thị trường lao động, sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Thành tích đó là kết quả của những nỗ lực, cố gắng của các thầy, các cô, cán bộ viên chức và HSSV nhà trường qua các thời kỳ đã đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước nói chung và sự nghiệp giáo dục, đào tạo nói riêng.


Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đi thăm một xưởng thực hành của Trường.
(Ảnh: VA)

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nêu rõ, Trung ương Đảng đã thông qua Nghị quyết số 29 về Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo. Do đó, đối với Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, trong chuyển động chung của ngành GD&ĐT, thầy và trò nhà trường phát huy truyền thống, kinh nghiệm quản lý -đào tạo, tiếp tục đi đầu trong việc đổi mới phương pháp dạy và học, thi và kiểm tra đánh giá, nội dung chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học ngày càng được nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại đất nước; đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực của Bộ Công thương, các Bộ, ngành khác, của địa phương và từng bước cung ứng ngồn nhân lực chất lượng cao, kịp thời đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong nước và quốc tế.Bộ trưởng Phạm Vũ Luận tin tưởng với bề dày truyền thống cách mạng, bề dày truyền thống đào tạo, nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội sẽ có bước trưởng thành, phát triển mạnh mẽ trong những năm tới đây./.P/s: mình là một trong số các học sinh ngồi trong buổi khai giảng này.

978 total views, 2 views today