October 31 2015

Struggles of our Life – Những cuộc đấu tranh của cuộc sống chúng ta

Once upon a time a daughter complained to her father that her life was miserable and that she didn’t know how she was going to make it. She was tired of fighting and struggling all the time. It seemed just as one problem was solved, another one soon followed. Her father, a chef, took her to the kitchen. He filled three pots with water and placed each on a high fire.

Once the three pots began to boil, he placed potatoes in one pot, eggs in the second pot and ground coffee beans in the third pot. He then let them sit and boil, without saying a word to his daughter. The daughter, moaned and impatiently waited, wondering what he was doing. After twenty minutes he turned off the burners. He took the potatoes out of the pot and placed them in a bowl. He pulled the eggs out and placed them in a bowl. He then ladled the coffee out and placed it in a cup.

Turning to her, he asked. “Daughter, what do you see?” “Potatoes, eggs and coffee,” she hastily replied.

“Look closer”, he said, “and touch the potatoes.” She did and noted that they were soft.

He then asked her to take an egg and break it. After pulling off the shell, she observed the hard-boiled egg.

Finally, he asked her to sip the coffee. Its rich aroma brought a smile to her face.

“Father, what does this mean?” she asked.

He then explained that the potatoes, the eggs and coffee beans had each faced the same adversity-the boiling water. However, each one reacted differently. The potato went in strong, hard and unrelenting, but in boiling water, it became soft and weak. The egg was fragile, with the thin outer shell protecting its liquid interior until it was put in the boiling water. Then the inside of the egg became hard. However, the ground coffee beans were unique. After they were exposed to the boiling water, they changed the water and created something new.

“Which one are you?” he asked his daughter. “When adversity knocks on your door, how do you respond? Are you a potato, an egg, or a coffee bean?”

Moral: In life, things happen around us, things happen to us, but the only thing that truly matters is how you choose to react to it and what you make out of it. Life is all about leaning, adopting and converting all the struggles that we experience into something positive.

Dịch bởi Huynh ICT:

Ngày xửa ngày xưa, một cô bé phàn nàn với cha cô rằng. Cuộc sống của bé thật khổ sở và cô ấy không biết làm sao để thoát khỏi nó. Cô đã mệt mỏi với việc đấu tranh và vật lộn tất cả thời gian cô có. Dường như đã có một vấn đề được giải quyết. Vấn đề khác sớm được theo dõi. cha cô là một đầu bếp ông dẫn cô đến nhà bếp của mình. Ông đổ đầy nước vào 3 cái lọ và đặt chúng vào một ngọn lửa cháy lớn Một trong 3 lọ đã bắt đầu sôi, ông đặt những củ khoai tay vào trong lọ 1, những quả trứng vào trong lọ thứ 2 và hạt đậu cà phê vào lọ 3. Sau đó ông cho chúng sôi mà không giải thích cho cô gái. Cô gái than vãn và nóng lòng chờ đợi. cô tự hỏi không biết cha đang làm gì. 20 phút sau ông ấy tắt lửa. đặt những củ khoai ra cái lọ và đặt chúng vào một cái bát. Ông đẩy những quả trứng ra và đặt chúng ra 1 cái bát. Sau đó lấy cà phê và đặt chúng vào một cái ly. Quay về cô, Ông hỏi. con nhìn thấy gì nào? Khoai tây, trứng, cà phê. cô ấy đáp vội vàng. Nhìn gần hơn đi, ông nói, và bảo cô chạm vào những củ khoai tây. cô đã làm và thấy rằng chúng đã mềm. Sau đó ông hỏi cô nhặt những quả trứng và đập vỡ nó. sau đó bóc vỏ. và cô quan sát kỹ các quả trứng đã được luộc chín đó. Cuối cùng, ông hỏi cô nhấp môi cốc cà phê còn lại. Mùi thơm của nó mang cho cô nở một nụ cười trên mặt. Bố, nó có nghĩa gì vậy? cô hỏi Sau đó ông giải thích rằng, những quả khoai tây, trứng và những hạt đậu cà phê đã đối mặt với sự bất hạnh là đều được đun trong nước nóng. Tuy nhiên mỗi cái đều đạt tới những sự khác nhau. Quả khoai tây bình thường nó rất chắc, rấn và khó vỡ, nhưng trong nước sôi, nó trở lên mềm và yếu. Quả trứng rất dễ vỡ, được phủ lớp vỏ mỏng bên ngoài và lớp chất lỏng bên trong cho đến khi nó được đặt vào trong nước sôi. Bên trong quả trứng trở lên cứng, tuy nhiên, Những hạt đậu cà phê là kì cục. Sau khi chúng được cho vào nước sôi. Chúng thay đổi màu nước và tạo ra một vài thứ mới khác. Vậy con là cái nào trong đây? Ông hỏi con gái. Khi những sự bất hạnh gõ cửa của con, Con sẽ phản hồi như thế nào? con sẽ là một củ khoai tây, một quả trứng hay một hạt đậu cà phê? Bài học: Trong cuộc sống, những thứ xảy ra quanh chúng ta, những thứ xảy đến chúng ta,Chỉ có một thứ quan trọng thực sự là cách bạn chọn để phản ứng lại nó và cái bạn làm ra nó. Cuộc sống là tất cả những khuynh hướng, chấp nhận và thay đổi những cuộc đấu tranh này để nhận được là thứ gì đó tích cực.

1,311 total views, no views today

October 30 2015

The Thisty crow – Con quạ khát nước

One hot day, a thirsty crow flew all over the fields looking for water. For a long time, he could not find any. He felt very weak, almost lost all hope. Suddenly, he saw a water jug below the tree. He flew straight down to see if there was any water inside. Yes, he could see some water inside the jug!

The crow tried to push his head into the jug. Sadly, he found that the neck of the jug was too narrow. Then he tried to push the jug to tilt for the water to flow out but the jug was too heavy.

The crow thought hard for a while. Then looking around it, he saw some pebbles. he suddenly had a good idea. he started picking up the pebbles one by one, dropping each into the jug. As more and more pebbles filled the jug, the water level kept rising. Soon it was high enough for the crow to drink. His plan had worked!

Moral: Think and work hard, you may find solution to any problem.


 

Trời hè oi bức, con quạ cảm thấy rất khát nước. Nó phải bay qua nhiều cánh đồng để đi tìm nước uống. Nhưng bay mãi, nó vẫn không thể tìm thấy một giọt nước nào. Nó dần cảm thấy mình yếu đi và gần như mất hết hy vọng. Đột nhiên, nó nhìn thấy một bình nước dưới một gốc cây. Con quạ nhanh chóng xà xuống hy vọng trong bình có nước. Thật may mắn, nó đã tìm thấy nước.

Nó vui mừng vục đầu vào cái bình. Nhưng đáng tiếc, miệng bình quá hẹp và nó không thể thò đầu vào để uống nước bên trong. Sau đó, nó nghĩ ra cách đẩy nghiêng chiếc bình cho nước tràn ra nhưng chiếc bình lại quá nặng.

Con quạ nhìn chằm chằm chiếc bình và suy nghĩ rất lâu. Nó bắt đầu nhìn quanh để tìm kiếm cách giải quyết. Bỗng nó phát hiện ra ở gần đó có rất nhiều sỏi. Một sáng kiến lóe lên trong đầu. Nó nhặt sỏi, thả vào bình nước, từng viên, từng viên một cho đến khi mực nước dâng lên đủ cao để nó có thể uống. Cuối cùng, sau một hồi làm việc vất vả, con quạ cũng gặt hái được thành quả như ý muốn.

❖ Cuộc sống là thử thách với muôn vàn khó khăn và những vấn đề cần giải quyết. Chỉ cần chịu động não và làm việc hết mình, bạn sẽ tìm ra giải pháp cho bất cứ vấn đề nào. Không có khó khăn nào là không thể giải quyết, không có đường hầm nào là không có lối ra. Điều quan trọng là đừng ôm lấy khó khăn và sống chìm trong tuyệt vọng. Hãy suy nghĩ, suy nghĩ rồi hành động, con đường rồi sẽ hiện ra.

980 total views, no views today

Category: Emotion | LEAVE A COMMENT
October 30 2015

Never give up – Đừng bao giờ từ bỏ

One day a farmer’s donkey fell down into a well. The animal cried piteously for hours as the farmer tried to figure out what to do. Finally, he decided the animal was old, and the well needed to be covered up anyway; it just wasn’t worth it to retrieve the donkey.

He invited all his neighbors to come over and help him. They all grabbed a shovel and began to shovel dirt into the well. At first, the donkey realized what was happening and cried horribly. Then, to everyone’s amazement he quieted down.

A few shovel loads later, the farmer finally looked down the well. He was astonished at what he saw. With each shovel of dirt that hit his back, the donkey was doing something amazing. He would shake it off and take a step up.

As the farmer’s neighbors continued to shovel dirt on top of the animal, he would shake it off and take a step up. Pretty soon, everyone was amazed as the donkey stepped up over the edge of the well and happily trotted off!

MORAL :
Life is going to shovel dirt on you, all kinds of dirt. The trick to getting out of the well is to shake it off and take a step up. Each of our troubles is a steppingstone. We can get out of the deepest wells just by not stopping, never giving up! Shake it off and take a step up.


Từ mới trong bài:

– piteous (adj) /ˈpɪt.i.əs/: thảm thương, đáng thương

– shovel (n) /ˈʃʌv.əl/: cái xẻng

– retrieve (v) /rɪˈtriːv/: lấy lại, cứu lại, khôi phục lại cái gì

 

Một ngày nọ, con lừa của người nông dân bị rơi xuống giếng. Con vật khóc lóc một cách thảm thương hàng tiếng đồng hồ trong khi người nông dân cố tìm ra cách để cứu nó lên. Cuối cùng, người nông dân quyết định rằng dù sao lừa cũng đã già và cái giếng thì đằng nào cũng cần được lấp, do đó cho rằng không đáng để cứu lừa nữa.

 

Ông gọi những người hàng xóm sang để giúp mình. Họ cầm lấy cái xẻng và bắt đầu xúc đất đổ vào giếng.

 

Lúc đầu, con lừa hiểu ngay điều gì đang xảy ra với mình và càng khóc lóc dữ dội hơn. Sau đó, trước sự ngạc nhiên của mọi người, nó bắt đầu im lặng dần. Sau một vài xẻng, người nông dân nhìn xuống giếng và kinh ngạc trước những gì ông thấy. Hóa ra cứ sau mỗi xẻng đất đổ xuống lưng, chú lừa lại làm một việc đáng ngạc nhiên. Chú ta giũ hết đất xuống và đứng lên chỗ đất đó. Khi những người hàng xóm tiếp tục công việc đổ đất xuống đầu con vật, nó lại tiếp tục giũ hết đất và lại bước lên.

 

Chẳng mấy chốc, mọi người nhận ra rằng chú lừa đã bước lên đến miệng giếng và thoát ra ngoài.

 

Bài học: Cuộc đời có thể trút mọi thứ xuống đầu bạn, kể cả những thứ bẩn thỉu nhất. Bí quyết là không bao giờ để chúng quât ngã mình. Chúng ta có thể thoát ra khỏi chiếc giếng sâu bằng cách không dừng lại và không bao giờ bỏ cuộc. Hãy thoát khỏi những rắc rối và tiến lên.

 

1,092 total views, no views today

Category: Emotion | LEAVE A COMMENT