February 2 2013

Tải về 1-6 bài thi PET (PDF +Audio)

Cambridge English Preliminary (PET) là chứng chỉ tiếng Anh ở trình độ trung cấp, tương ứng với bậc B1 theo khung đánh giá Cộng đồng chung Châu Âu (CEFR) Common European Framework of Reference for Languages(CEFR).
Thí sinh ở bậc B1 có khả năng sử dụng Tiếng Anh để:
– Giao tiếp trong các hoạt động hàng ngày
– Đọc các sách và tạp chí đơn giản
– Viết thư về những đề tài quen thuộc
– Ghi chép trong buổi họp

Giáo trình PET được biên soạn nhằm nâng cao tính độc lập của người học, cung cấp tất cả các công cụ cần thiết để chuẩn bị tốt cho kỳ thi, lấp chứng chỉ B1.

giáo trinh PET 1 to 6

Download giáo trình Cambridge English Preliminary (PET) từ quyển 1 đến 6, gồm có sách (ebook) + audio cds.
 Tại đây.

2,051 total views, 2 views today