November 1 2015

Smartest Man in the world – Người đàn ông thông minh nhất thế giới

A doctor, a lawyer, a little boy and a priest were out for a Sunday afternoon flight on a small private plane. Suddenly, the plane developed engine trouble. In spite of the best efforts of the pilot, the plane started to go down. Finally, the pilot grabbed a parachute and yelled to the passengers that they better jump, and he himself bailed out.

Unfortunately, there were only three parachutes remaining.

The doctor grabbed one and said “I’m a doctor, I save lives, so I must live,” and jumped out.

The lawyer then said, “I’m a lawyer and lawyers are the smartest people in the world. I deserve to live.” He also grabbed a parachute and jumped.

The priest looked at the little boy and said, “My son, I’ve lived a long and full life. You are young and have your whole life ahead of you. Take the last parachute and live in peace.”

The little boy handed the parachute back to the priest and said, “Not to worry Father. The smartest man in the world just took off with my back pack.”

Moral: Your job doesn’t always define you, but being a Good Human being Does.

Dịch bởi HuynhICT:

Một bác sĩ, một luật sư, một cậu bé và một thầy tu đi dã ngoại bay vào buổi chiều chủ nhật trên một chiếc máy bay tư nhân nhỏ.

Bỗng nhiên, máy bay có vấn đề ở bộ phận động cơ. Mặc dù phi công đã cố gắng khắc phục, nhưng máy bay đã bắt đầu rơi xuống. cuối cùng, phi công chộp lấy một cái dù và hét với các hành khách rằng, Tốt hơn là nên nhảy dù xuống. và anh ấy đã nhảy xuống trước.

Thật không may, chỉ có 3 cái dù còn lại.

Bác sĩ chộp lấy một cái và nói, tôi là một bác sĩ, tôi cứu được nhiều mạng sống, vì vậy tôi phải sống, sau đó ông nhảy xuống.

Người luật sư sau đó nói, tôi là một luật sư và những luật sư là những người thông minh nhất thế giời, vi vậy tôi xứng đáng được sống. Sau đó ông cũng chộp lấy một cái dù và nhảy xuống.

Thầy tu nhìn cậu bé và nói rằng, con à ta đã sống lâu và cũng khá già rồi. con còn trẻ và tương lai đang ở phía trước, hãy lấy cái dù cuối này và sống cho thật tốt.

Cậu bé  giữ  cái dù và buộc vào lưng thầy và nói rằng: đừng lo lắng cha à, Người thông minh nhất thế giới vừa nhảy xuống với cái ba lô của con rồi.

Bài học: Công việc của bạn luôn không định rõ con người bạn, Nhưng được là một người tốt thì hãy nên làm.

 

 

938 total views, 2 views today

>>If this post has any broken links or problems, please let me know by commenting below.

Tags:

Posted 01/11/2015 by HuynhICT in category "Moral", "Stories

Leave a Reply

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of