June 22 2016

[E-V] 60 popular idioms in English

 1. Better safe than sorry – Cẩn tắc vô áy náy
 1. Money is the good servant but a bad master – Khôn lấy của che thân, dại lấy thân che của
 1. The grass are allways green on the other side of the fence – Đứng núi này trông núi nọ
 1. One bitten, twice shy – Chim phải đạn sợ cành cong
 1. In rome do as Romans do – Nhập gia tùy tục

In rome do as Romans do - Nhập gia tùy tục

In rome do as Romans do – Nhập gia tùy tục

 1. Honesty is the best policy – Thật thà là thượng sách
 1. A woman gives and forgives, a man gets and forgets – Đàn bà cho và tha thứ, đàn ông nhận và quên
 1. No roses without a thorn – Hồng nào mà chẳng có gai, việc nào mà chẳng có vài khó khăn!
 1. Save for the rainny day – Làm khi lành để dành khi đau

Save for the rainny day - Làm khi lành để dành khi đau

Save for the rainny day – Làm khi lành để dành khi đau

 1. It’s an ill bird that fouls its own nest – Vạch áo cho người xem lưng / Tốt đẹp phô ra xấu xa đậy lại.
 1. Don’t trouble trouble till trouble troubles you – Tránh voi chẳng xấu mặt nào.
 1. Still water run deep – Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi
 1. Men make house, women make home – Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm
 1. East or west , home is best – Ta về ta tắm ao ta ( Không đâu tốt bằng ở nhà )
 1. Many a little makes a mickle – Kiến tha lâu cũng có ngày đầy tổ

Many a little makes a mickle - Kiến tha lâu cũng có ngày đầy tổ

Many a little makes a mickle – Kiến tha lâu cũng có ngày đầy tổ

 1. Penny wise pound foolish – Tham bát bỏ mâm
 1. Money make the mare go – Có tiền mua tiên cũng được
 1. Like father, like son – Con nhà tông ko giống lông thì cũng giống cánh
 1. Beauty is in the eye of the beholder – Giai nhân chỉ đẹp trong mắt người hùng.
 1. The die is cast – Bút sa gà chết
 1. Two can play that game – Ăn miếng trả miếng

Two can play that game - Ăn miếng trả miếng

Two can play that game – Ăn miếng trả miếng

 1. Love is blind – Tình yêu mù quáng
 1. So far so good – Mọi thứ vẫn tốt đẹp
 1. Practice makes perfect – Có công mài sắt có ngày nên kim
 1. Silence is gold – Im lặng là vàng
 1. The more the merrier – Càng đông càng vui

The more the merrier - Càng đông càng vui

The more the merrier – Càng đông càng vui

 1. Time is money – Thời gian là tiền bạc
 1. The truth will out – Cái kim trong bọc có ngày lòi ra
 1. Walls have ear – Tường có vách
 1. Everyone has their price – Con người cũng có giá của nó
 1. It’s a small world – Trái đất tròn
 1. You’re only young once – Trẻ con nứt mắt / Miệng còn hôi sữa

You're only young once - Trẻ con nứt mắt / Miệng còn hôi sữa

You’re only young once – Trẻ con nứt mắt / Miệng còn hôi sữa

 1. Ignorance is bliss – Không biết thì dựa cột mà nghe
 1. No pain, no gain – Có làm thì mới có ăn
 1. A swallow cant make a summer – Một con én ko làm nổi mùa xuân
 1. A bad beginning makes a bad ending – Đầu xuôi đuôi lọt.
 1. A clean fast is better than a dirty breakfast – Giấy rách phải giữ lấy lề.
 1. Barking dogs seldom bite – Chó sủa chó không cắn.
 1. Beauty is but skin-deep – Cái nết đánh chết cái đẹp.
 1. Calamity is man’s true touchstone – Lửa thử vàng, gian nan thử sức.
 1. Catch the bear before tou sell his skin – Chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng tổng
 1. Diamond cut diamond – Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
 1. Diligence is the mother succees – Có công mài sắt có ngày nên kim
 1. Each bird loves to hear himself sing – Mèo khen mèo dài đuôi
 1. Far from eye, far from heart – Xa mặt cách lòng

Far from eye, far from heart - Xa mặt cách lòng

Far from eye, far from heart – Xa mặt cách lòng

 1. Fine words butter no parsnips – Có thực mới vực được đạo
 1. Give him an inch and he will take a yard – Được voi, đòi tiên
 1. Grasp all, lose all – Tham thì thâm
 1. Habit cures habit – Lấy độc trị độc
 1. Haste makes waste – Dục tốc bất đạt

Haste makes waste - Dục tốc bất đạt

Haste makes waste – Dục tốc bất đạt

 1. Robbing a cradle – Trâu già mà gặm cỏ non
 1. Raining cats and dogs – Mưa như trút nước
 1. A stranger nearby is better than a far-away relative – Bà con xa không bằng láng giềng gần
 1. Tell me who’s your friend and I’ll tell you who you are – Hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người như thế nào
 1. Time and tide wait for no man – Thời gian và nước thủy triều không đợi ai cả.
 1. Silence is golden – Im lặng là vàng
 1. Don’t judge a book by its cover – Đừng trông mặt mà bắt hình dong
 1. The tongue has no bone but it breaks bone – Cái lưỡi không xương đôi đường lắt léo
 1. A wolf won’t eat wolf – Chó sói không bao giờ ăn thịt đồng loại
 1. Don’t put off until tomorrow what you can do today – Đừng để những việc cho ngày mai mà bạn có thể làm hôm nay

Đừng để những việc cho ngày mai mà bạn có thể làm hôm nay

Đừng để những việc cho ngày mai mà bạn có thể làm hôm nay

746 total views, no views today

Category: Studies | LEAVE A COMMENT
June 22 2016

[E-V] 20 popular idioms in IELTS

Cần phải vận dụng việc lồng ghép từ ngữ sao cho chuẩn nghĩa và hay, nhắc đến thành ngữ trong tiếng Anh chắc nhiều bạn sẽ cảm thấy rất khó. Cùng nhau tìm hiểu bài này để giải quyết phần nào bạn nhé!

1. as easy as pie : rất dễ, dễ như ăn bánh

Ex: He said it is a difficult problem, but I don’t agree. It seems as easy as pie to me!

( Anh ta nói đó là vấn đề khó, nhưng tôi không đồng ý. Nó dễ như ăn bánh với tôi )

2. be sick and tired of : tôi ghét ( tôi không chịu được )

Ex: I’m sick and tired of doing nothing but work. Let’s go out tonight and have fun.

( Tôi ghét khi làm việc suốt. Tối nay đi chơi tìm niềm vui nào)

3. bend over backwards : rất cố gắng ( có khi quá sức )

Ex: He bent over backwards to please his new wife, but she never seemed satisfied.

( Anh ta có gắng hết sức để chiều cô vợ mới nhưng cô ấy chưa bao giờ thấy hài lòng )

4. sleep on it: suy nghĩ ( trước khi quyết định )

Ex: That sounds like a good deal, but I’d like to sleep on it before I give you my final decision.

( Đó có vẻ là 1 đề nghị tốt, nhưng tôi muốn suy nghĩ trước khi có quyết định cuối cùng )

5. broke : hết tiền

Ex: I have to borrow some money from my Dad. Right now, I’m broke

( Tôi phải mượn tiền của bố tôi bây giờ. Tôi hết tiền rồi )

6. change one’s mind : đổi ý

Ex: I was planning to work late tonight, but I changed my mind. I’ll do extra work on the weekend instead.

( Tôi định tối nay làm trễ nhưng tôi đổi ý rồi. Tôi sẽ làm bù vào cuối tuần )

7. Cut it out! : dừng làm việc gì xấu

Ex: That noise is really annoying. Cut it out!

( Tiếng ồn đó khó chịu quá. Dừng nó lại ! )

8. drop someone a line: gửi 1 lá thư hay email cho ai đó

Ex: It was good to meet you . Drop me a line when you have time.

( Thật vui khi gặp bạn. Gửi thư hay mail cho tôi khi bạn có thời gian nhé )

9. figure something out : hiểu được vấn đề gì

Ex: I don’t understand how to do this problem. Take a look at it. Maybe you can figure it out.

( Tôi không biết giải quyêt vấn đề này. Nhìn thử đi, có khi bạn sẽ hiểu được vấn đề )

10. fill in for someone : làm dùm ai khi họ vắng mặt

Ex: While I was away from the store, my brother filled in for me.

( Khi tôi không ở cửa hàng, em tôi sẽ làm dùm tôi )

11. in the red : mất tiền, lỗ

Ex: Business is really going poorly these days. We’ve been in the red for the past three months.

( Tình hình kinh doanh rất tệ. Chúng ta bị lỗ trong 3 tháng qua )

12. give someone a hand : giúp

Ex: I want to move this desk. Can you give me a hand?

( Tôi muốn dời cái bàn này. Bạn có thể giúp tôi không? )

13. hit the hay : đi ngủ

Ex: It’s after 12 o’clock. I think it’s time to hit the hay.

( 12 giờ hơn rồi. Tôi nghĩ tới giờ ngủ rồi )

14. in the black : sinh lời, có lời

Ex: Our business is really improving. We’ve been in the black all year.

( Công ty thật sự được cải thiện. Chúng ta đang có lời cả năm )

15. in ages : từ rất lâu

Ex: Have you seen Joe recently? I haven’t seen him in ages.

( Dạo này có thấy Joe không ? Tôi không thấy anh ta từ rất lâu rồi )

16. in the nick of time: xíu nữa, 1 lúc nữa

Ex: I got to the drugstore just in the nick of time. I really need this medicine!

( Chút nữa tôi phải đi tới hiệu thuốc . Tôi thật sự cần thuốc này )

17. keep one’s chin up : dũng cảm và tiếp tục

Ex: I know things have been difficult for you recently, but keep your chin up. It will get better soon.

( Tôi biết những ngày gần đây rất khó khăn cho bạn. Nhưng hãy dũng cảm và tiếp tục. Nó sẽ sớm tốt hơn thôi. )

18. know something like the back of your hand : biết 1 việc gì rất rõ

Ex: If you get lost, just ask me for directions. I know this part of town like the back of my hand

( Nếu bạn lạc hãy hỏi tôi phương hướng. Tôi biết đường đi thành phố này rõ lắm )

19. once in a while : đôi khi, lâu lâu

Ex: Have you been to the new movie theater? No, only see movies once in a while.

( Bạn đi rạp phim mới chưa ? Chưa, tôi lâu lâu mới đi coi phim à )

20. sharp : chính xác thời gian đó

Ex: I’ll meet you at 9 o’clock sharp. If you’re late, we’ll be in trouble!

( Tôi sẽ gặp bạn đúng 9h. Trễ là có chuyện đó ! )

884 total views, no views today

June 22 2016

[Vietnamese] Đề cương ôn tập môn tiếng Việt thực hành

1. Chủ đề chung
là nội dung xuyên suốt toàn bộ văn bản. Chủ đề bộ phận là phần triển khai rõ nội dung của văn bản
2. Đoạn văn
là đơn vị cơ sở để tổ chức văn bản, thường gồm một số câu gắn bó với nhau trên cơ sở một chủ đề bộ phận, cùng nhau phát triển chủ đề đó theo hướng giao tiếp chung của văn bản. Đoạn văn có thể dài, ngắn khác nhau. Nó có thể chiếm cả trang viết với vài chục câu nhưng có thể chỉ gồm vài ba câu, cá biệt có thể chỉ gồm một câu. Số lượng câu trong đoạn văn thực sự không quan trọng lắm, tuy nhiên tùy từng trường hợp cụ thể đoạn văn cũng phải có được độ dài nhất định để đảm bảo phát triển ý đầy đủ.
3.Câu chủ đê của đoạn văn:
Câu chủ đề của đoạn văn còn gọi là câu chốt của đoạn văn. Câu chủ đề mang nội dung khái quát lời lẽ ngắn gọn, thường đủ hai thành phần chính Chủ ngữ -Vị ngữ; nó có thể đứng đầu đoạn văn (Đoạn diễn dịch) cũng có thể đứng cuối đoạn văn (đoạn quy nạp)
Vai trò của câu chủ đề:
Người viết dự kiến được thông tin cần hoặc không cần cho văn bản để sản phẩn của mình ngắn gọn, cô động, súc tích nhất.
Người đọc cần dự đoán được hướng triển khai, nội dung cơ bản của văn bản và có cách tiếp thu thích hợp.
 
4.Tóm tắt văn bản
là công việc trình bay lại nội dung của văn bản gốc theo một mục đích đã định trước. Văn bản tóm tắt thường bao giờ cũng ngắn hơn rát nhiều so với nguyên gốc.
Những lưu ý khi toàm tắt văn bản:
– Diễn đạt càng ngắn gọn, càng súc tích càng tốt, loại bỏ những thông tin không cần thiết đối với mục đích tóm tắt.
– Văn bản tóm tắt phải luôn phản ánh trung thực nội dung văn bản gốc, không thêm thắt những nội dung không có trong văn bản gốc.
– Người tóm tắt cần diễn đạt theo cách riêng của mình, tránh đến mức tối đa dùng lại các câu, đoạn trong văn bản gốc. Nên dùng câu đủ thành phần.
 
5. Các bước tổng thuật tài liệu:
– Xác định bối cảnh ra đời (tác giả, tác phẩm…) của loạt văn bản -được chọn làm đối tượng tổng thuật.
Nếu các văn bản gốc cùng bàn về mộ chủ đề nhưng lại ra đời trong những thời điểm khác nhau thì cần xác định lai lịch, lịch sử vấn đề của đối tượng được tổng thuật
– Đọc văn bản gốc nhiều lần cho đến khi thực sự năm được các ý quan trọng, cơ bản nhất (các ý được trình bày hiển ngôn và các ý ngầm ẩn)
– Tập hợp và phân loại các nội dung cơ bản được rút ra từ các văn bản gốc.
-Vạch một dàn ý tóm tắt cho bản tổng thuật.
– Viết tổng thuật, cố gắng diễn đạt theo ngôn ngữ của tiêng mình, tuy nhiên cần giữ lại ở múc độ nào đó hệ thuật ngữ của văn bản gốc, Điều quan trọng nhất là không được làm thay đổi nội dung của văn bản gốc.
Nếu thông tin tổng thuật được đưa vào sử dụng trong các báo cáo hoặc tiểu luận khoa học thì xuất xứ của chúng cần được chú thích rõ.

992 total views, 1 views today

June 17 2016

[E-V] How to write a excellent essay

rynuxqb

Các bạn thân mến,

Viết Essay là đích đến cuối cùng và cũng là kỹ năng khó nhất mà người học viết phải đối mặt nếu muốn giỏi Tiếng Anh. Hơn nữa, nó liên quan trực tiếp đến vốn ngữ pháp mà các bạn đã và đang học hiện nay; do vậy, trước khi đi vào vấn đề chính, Tôi có vài lời khuyên cho các bạn muốn học viết giỏi như sau:

* Bạn đừng bao giờ tự đắc với vốn ngữ pháp, mà theo bạn nghĩ, đã vô cùng chắc chắn của mình, nhưng thực ra nó chẳng là gì đối với người khác; thay vào đó, hãy chuyển hóa vốn ngữ pháp của bạn thành những câu văn chau chuốt và ghép nó thành từng đoạn văn, sau đó thành bài văn hoàn chỉnh. Giỏi ngữ pháp theo cách riêng của bạn chẳng nói lên được điều gì cả, nếu không muốn nói là con số 0 bởi vì bạn không ứng dụng được nó vào thực tiễn.
Bạn phải luôn nhớ rằng, chúng ta là người học ngôn ngữ, mà ngôn ngữ thay đổi theo từng giây (các bạn nhìn Tiếng Việt sẽ thấy), do vậy người học ngôn ngữ “thông minh” là người luôn luôn cập nhật, tìm tòi và ứng dụng những cái mới vào việc học của mình. Đừng bảo thủ mà hãy luôn học hỏi những cái mới từ bạn bè, thầy cô, hay tài liệu, có như vậy, trình độ Tiếng Anh của bạn mới khá được.
* Để làm được những điều đó, đừng bao giờ ôm khư khư quyển Ngữ Pháp Tiếng Anh, mà hãy đọc những bài báo, đọc sách, hay xem tạp chí do người bản xứ viết, lúc đó ta mới thấy được cấu trúc ngữ pháp cũng như cách hành văn của họ hay, uyển chuyển, và phong phú đến nhường nào, thậm chí còn vượt ngoài những mớ ngữ pháp chúng ta
đã được học. Từ đó, các bạn hãy ứng dụng nó vào việc học viết Essay của mình ngày một tiến bộ hơn.
Trong phần này, Tôi sẽ trình bày phân loại Essay, cách viết một Essay hoàn chỉnh, và phân tích một Essay mẫu để các bạn tham khảo và từ từ làm chủ kỹ năng viết của mình.

I. Types of Essay:

Có nhiều cách phân loại Essays khác nhau nhưng tựu chung có những loại Essays chính
như sau:

1. The Descriptive Essay: Văn miêu tả
2. The Definition Essay: Văn định nghĩa
3. The Illustration Essay: Văn chứng minh
4. The Comparison/Contrast Essay: Văn so sánh/tương phản
5. The Cause/Effect Essay: Văn nhân quả
6. The Narrative Essay: Văn tường thuật
7. The Process Analysis Essay: Văn phân tích
8. The Classification Essay: Văn phân loại sự kiện
9. The Argumentative/Persuasive Essay: Văn tranh luận/thuyết phục
10. The Research Essay: Văn nghiên cứu
11. The Critical Analysis Essay: Bình giảng văn học

II. Structure of An Essay:

Tùy theo người viết mà một bài văn có thể bao gồm 3, 4, 5, 6… đoạn văn. Tuy nhiên, một bài văn chuẩn, đẹp, cân đối thường là 5 đoạn ( 1 đoạn Mở bài + 3 đoạn Thân bài + 1 đoạn Kết bài) , mỗi đoạn tối thiểu 5 câu (Topic sentence + Explanation + Example + Evidence + Concluding Sentence) như sau:

1. Introduction:

a. Hook:
– Hook is to get readers’ attention and make them want to read the essay. You can do this through one of the followings – Hook “mồi nhử” được dùng để thu hút người đọc, khiến họ thích đọc bài văn của mình. Bạn có thể dùng một trong những cách sau để tạo “Hook” cho phần mở bài.

 Tell a story: Dẫn một mẫu chuyện ngắn
 Ask a question: Đặt một câu hỏi
 Give a statistic: Nêu số liệu thống kê
 Express an anecdote: Diễn tả một giai thoại
 Cite a quotation: Trích dẫn một câu nói
 Generalization: Khái quát hóa vấn đề

b. Explanation of opening, leading into Thesis Statement:
– Sau khi bạn thu hút người đọc bằng “Hook” thì bạn bắt đầu trả lời hay giải thích “Hook” của mình một cách rõ ràng để dẫn vào luận đề (Thesis Statement).
– Luận đề, nằm cuối đoạn mở bài, sẽ quyết định phần thân bài trong bài văn của bạn gồm bao nhiêu đoạn văn. Giả sử luận đề của bạn gồm 3 ý, thì phần thân bài của bài văn sẽ gồm 3 đoạn.

2. Body Paragraph 1: Một đoạn bao gồm những ý sau

a. Topic Sentence (pertaining to Reason/Theme #1):
– Câu chốt trong đoạn văn nằm ở đầu đoạn văn thứ nhất sẽ nêu bật luận điểm thứ nhất trong Thesis Statement ở phần mở bài.
b. Explanation:
– Bạn sẽ giải thích luận điểm này rõ ràng bằng cách đưa ra dẫn chứng hay ví dụ A và giải thích dẫn chứng đó một cách chi tiết.
– Ngoài ra bạn cũng có thể nêu thêm chứng cứ B (nếu có) để làm tăng sức thuyết phục cho luận điểm của mình.
c. Mini-conclusion only about the Reason/Theme#1:
– Chỉ với một câu kết ngắn gọn sẽ làm cho người đọc hiểu rằng đoạn văn 1 đã chấm dứt.

3. Body Paragraph 2:

– Đoạn này sẽ nói về luận điểm thứ hai trong Thesis Statement. Bạn hãy triển khai giống Body Paragraph 1.

4. Body Paragraph 3:

– Đoạn này sẽ nói về luận điểm thứ ba trong Thesis Statement. Bạn vẫn triển khai giống Body Paragraph 1.

5. Conclusion:

– Including a restatement of the Thesis Statement to summarize the three main points from the bodies of the paper. Then, give out a final statement to give readers a signal that the essay has come to an end. This final statement might be one of the following:
– Phần kết luận bao gồm việc khẳng định lại Luận đề để tóm tắt lại những luận điểm trong phần thân bài. Sau đó đưa ra câu kết để cho đọc giả biết rằng bài văn đã kết thúc. Câu kết này có thể được viết theo một trong các cách sau:

 Ask a provocative question: Đặt một câu hỏi mở.
 Use a quotation: Nêu một trích dẫn.
 Evoke a vivid image: Gợi lên một hình ảnh sinh động.
 Call for some sort of action: Kêu gọi mọi người cùng hành động.
 End with a warning: Đưa ra một cảnh báo.
 Suggest results or consequences: Nêu lên một kết cục hay hâu quả.

Notes:
– Tuyệt đối tránh nêu thêm một luận điểm nào nữa ở phần kết bài ngoài 3 luận điểm đã nêu trong Thesis Statement. Vì như thế sẽ làm người đọc bối rối không biết bài văn đã kết thúc hay chưa.
– Ba đoạn thân bài sẽ được trình bày theo thứ tự ba luận điểm được nêu trong Thesis Statement để tránh làm người đọc bối rối.

III. How to reach a thorough essay:

1. Brainstorming:

– Writing an Essay is to express insight of your own, genuine essay-writing brilliance.
> Viết Essay là thể hiện sự hiểu biết và khả năng thực tế của bạn.
– Generate a bunch of questions related to the topic, and start to think about them until you come up with original insights to answer them.
> Hãy phát thảo những câu hỏi liên quan đến chủ đề của bài viết, sau đó nghĩ tới nghĩ lui cho đến khi bạn trả lời được những câu hỏi đó.

2. Thesis: (Thesis Statement)

– This sentence is definitely significant in an Essay.
> Luận đề là câu quan trọng nhất trong bài văn.
– It is also a challenging task with which Essay writers usually have to struggle.
> Tạo ra luận đề cũng là công việc khó khăn nhất đối với người viết Essay.
– Your thesis must be performed as a clear and concise sentence, which generates your main points and tell the reader what you are going.
> Luận đề phải là một câu súc tích và rõ ràng, nó nêu lên các điểm chính cần phải viết trong phần thân bài, và nó cũng cho đọc giả biết bạn sẽ viết gì trong bài văn.
3. Outline:
– Straightway sketch out your essay.
> Phát thảo dàn ý ngay lập tức cho bài Essay.
– Map out each paragraph with one point corresponding to the order of the essay’s main points in the thesis.
> Phát thảo dàn ý cho mỗi đoạn thân bài tương ứng với một luận điểm theo thứ tự trong luận đề.
– Bullet points to describe what each paragraph will contain.
> Nêu ra những điểm cần viết cho từng đoạn.

IV. Tips of writing:

– Reading as much as you can to explore new ways and new beautiful structures as you need to supplement your essay in order that your essay becomes more professional and vivid.
> Bạn cần phải đọc sách báo càng nhiều càng tốt vì nó giúp cho bạn khám phá ra những cách viết mới hay những cấu trúc câu hay và độc đáo, nhờ thế bạn sẽ áp dụng vào bài Essay của mình để làm cho nó sinh động và chuyên nghiệp hơn.
– Using as many synonyms as possible to create an abundant essay.
> Bạn nên sử dụng càng nhiều từ đồng nghĩa càng tốt để làm cho bài văn của bạn
sinh động tránh nhàm chán.
– Adding transitional words, such as adverbs at the beginning of the paragraph and between each sentence if possible. This makes your essay sound smoother and more professional.
> Nhớ thêm từ chuyển ý như là trạng từ trước mỗi đoạn văn và mỗi câu nếu có thể,
vì nó sẽ làm cho bài văn của bạn mượt mà và chuyên nghiệp hơn.

V. Language Check:

– After finishing writing Essay, you are not really done yet.
> Sau khi viết xong, bạn vẫn chưa thật sự hoàn tất.
– Your job right now is to go back and proofread the entire essay until grammatical errors, sentence structures, content, and formality are properly corrected.
> Công việc của bạn lúc này là quay lại đọc lại toàn bộ bài văn và sửa những lỗi ngữ pháp, cấu trúc câu, nội dung bài văn, và cách trang trí bài văn cho hợp lý.
– Moreover, you have others proofread and edit intuitively to make your essay go and sound smoothly.
> Ngoài ra, bạn cần phải nhờ một người nào đó rành về Tiếng Anh đọc lại bài văn của bạn và sửa những lỗi bạn mắc phải để chắc chắn rằng bài văn của bạn được hoàn hảo.
– You have done.
> Giờ đây bạn đã thật sự xong.

VI. The Sample Essay:

Bài văn bên dưới là bài văn so sánh, ở đây Tôi so sánh vài điểm tương phản hơn thiệt khi sống ở Tp.HCM và Tp. Đà Lạt (quê tác giả). Bài viết này thể hiện quan điểm riêng của tác giả, do vậy, các bạn đừng quá chú trọng vào nội dung mà hãy tham khảo cách hành văn và bố cục từng đoạn nói riêng, cả bài văn nói chung. Tôi cũng nêu lên từng comment để các bạn tiện theo dõi và ôn lại bố cục một bài Essay.
Living in Ho Chi Minh and Da Lat
<title>
Can life in Ho Chi Minh City be considered a paradise?<hook> It is so difficult to respond to this question. Nowadays, there are so many people nationwide who choose Ho Chi Minh City as their second home because they think they will benefit a lot from this city, such as schools, hospitals, or money. Those having lived in Ho Chi
Minh and Da Lat for ages will easily recognize that these are three typical differences which make Da Lat a better place to live in than Ho Chi Minh: weather, transportation, and cost of living. <thesis statement>
One noticeable difference between the two places is the weather. <topic sentence> Ho Chi Minh City has two distinct seasons: a very humid, rainy season and a long, hot, dry season throughout the year. The highest temperature climbs to approximately 39°C around noon in late April and the lowest might be about 16°C in the early mornings of late December. In the dry season, December through April, it is really hot and humid. The
hot climate is hard enough on the people that they have to turn the air conditioner all day. In the rainy period of May to November, it is a little cold but still humid because it has been constantly raining during this period of time. It is not easy to live in such a hot city because one always breaks into perspiration and feel uncomfortable in a daily routine. Like Ho Chi Minh City, Da Lat also has two separate seasons that are rainy and dry seasons, yet these two seasons are clearly marked by distinct weather changes. In the dry season, November to April, it is somewhat hot but windy. This makes Da Lat more beautiful than the other. It can be considered an ideal point of
time for students, who are out of school for summer, to go flying kites. The average daily high temperature peaks at 22°C at the end of June. The average relative humidity ranges from over 90% in the morning to around 60% the afternoon. The rainy season in Da Lat, May through October, is cool and rainy, with temperatures averaging in the upper 18°C to lower 22°C during the day and in the 13°C to lower 17°C at night. This makes people living in Da Lat feel cool and comfortable throughout the year; therefore, one can enjoy fresh air and comfortable temperature
all day. With such weather conditions, Da Lat definitely has more exclusive and desirable weather than Ho Chi Minh City. Overall, Da Lat is currently one of the most preferable places nationwide for people to visit for different purposes, such as ettling in. <concluding sentence>
Another major difference is transportation. <topic sentence> It is true that Ho Chi Minh, one of the popular destinations, tends to be crowded and congestion occurs at any time, especially the time of getting off from work. Congestion takes on many faces, occurs in many different contexts, and is caused by many different processes. For example, a person has to go to work by motorcycle every single day. It takes him about an hour to come and leave the office because of heavy traffic congestion during rush hour. Besides, a growing number of local public  transportation, such as taxis, buses moving on the narrow and down-graded roads all day also accounts for the chaotic and disordered traffic flow models. Moreover, the volume of cars in Ho Chi Minh City is considered as the leading nationwide which causes perpetual traffic jam daily, especially during rush hour. Conversely, there is not much traffic in Da Lat. For example, students can spend approximately 10 minutes cycling to get home from
school 2 to 3 miles away even if in the rush hour. Population in Da Lat is still lower than in Ho Chi Minh City’s. This leads to the use of vehicles in Da Lat is also less than in Ho Chi Minh City’s, especially cars. This apparent distinction of transportation makes Da Lat unique and much more attractive to people who tend to settle there. <concluding sentence>
The most visible distinction between the two places is the cost of living. In Ho Chi Minh, an average cost of living was about 2,000,000 VND/person a month (20,000 VND ~ 1 USD) with an average salary per a worker per month from 2,500,000 VND to 3,000,000 VND (equivalent to $125 to $150) in 2010. This showed how high living expenses are in Ho Chi Minh City at the time. Moreover, it is hard for those who want to own a piece of small land to raise or plant anything on because land cost here is terribly much expensive and valued. An average cost of 100 square-feet house here estimated over 1 billion VND (equivalent to $50,000) in 2010. Conversely, in Da Lat, it only cost 1/4 times of the cost of living/person/month in Ho Chi Minh while an average salary per a worker was between 1,500,000 VND and 2,000,000 VND (equivalent to from $75 to $100) in 2010. Compared to Ho Chi Minh, it is really cheap because one can plant any vegetables and raise poultry he wants in order to use fresh food and save a huge amount of money to live better. Moreover, nothing tastes as good as home grown, fresh-picked fruits, and vegetables. For instance, one can raise a small garden for vegetables and raise chickens and ducks for eggs and meat.
When vegetables are needed, it just takes a few minutes to pick them, or if one is in need of chickens, he could catch one from a herd of cattle. This not only saves money, but energy. Further, housing opportunities are available for everyone, especially low-income workers because it does not cost too much to own one. The average cost of a house here was approximately 200,000,000 VND (equivalent to $10,000) in 2010 for a 100 square-feet house. This is really important information for those deciding where to live in order to save money and cover all living expenses. Thus, a cost of living is both significant and prerequisite for one’s reference before making a decisive action for a better place to settle in. In general, the cost of living in Da Lat is less than Ho Chi Minh City. It is still a preferable choice to live in.
The difference of weather, transportation, and cost of living between Ho Chi Minh and Da Lat bring them some advantages and disadvantages. <thesis restatement> With such the cool weather throughout the year, little transportation, and less cost of living, Da Lat is an ideal destination for people who are really looking for quietness, fresh air, and coolness to settle in. It is in such perfect condition that the population in Da Lat has
been gradually increasing in recent years. Now, it is a strong recommendation for those definitely wanting to live in Da Lat that life in Da Lat can be considered a paradise. Therefore, living in Da Lat is still the best choice to consider future settlement and investment. <suggestion>

Lê Quốc Bảo

826 total views, no views today

June 16 2016

Scientific Research Methods – Reality of doing part time jobs for students – FFL I9 HaUI

I collected some files that related to what we did. Here they are:

Finally, I finished this subject.

Feeling relax after having done 4 ones.
 But there is a sadness reminds me. someone in this group did not cooperate and very lazy. This makes big assignment is not success as we hope.

 

940 total views, no views today