Menu
Categories
 
Recording online
+ Khi sử dụng chức năng thu âm, sẽ có một yêu cầu xin phép cho kết nối với loa hoặc các thiết bị thu âm trên PC, hãy chọn Allow ‘cho phép’ – Lần đầu sử dụng chức năng này sẽ có thêm một yêu cầu sau khi Allow ‘cho phép’, hiện ra gần thanh dấu trang của trình duyệt internet, bạn chọn Có/Yes là có thể sử dụng thu âm ngon lành.

1,956 total views, 1 views today

*** *

Copyrights 2011 - 2017 Huynh's Inspiration
Designed by Huynh ICT