July 15 2015

Giáo trình Tin Học Văn Phòng ĐH Công Nghiệp HN – HaUI

Đây là các giáo trình căn bản dành cho các bạn mới bắt đầu làm quen với tin học với các khối không chuyên trường ĐH Công Nghiệp HN.

Word 1 2007 from Huynh ICT

Word 2007 from Huynh ICT

Giáo trình Excel 2007 from Huynh ICT

Powerpoint 2007 from Huynh ICT

1,014 total views, 1 views today

>>If this post has any broken links or problems, please let me know by commenting below.

Tags:

Posted 15/07/2015 by HuynhICT in category "Documents", "IT", "Technologies

Leave a Reply

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of