March 4 2016

Đời học sinh qua các hình động ngộ nghĩnh

Đọc xong cả nhà cố gắng phát huy giống trong này nhé hi hi

Đầu năm học

Sau tuần đầu tiên

Sang tuần thứ 2

Trước khi thi HK 1


Trong giờ thi

Thi HK 1 xong


Trước khi thi HK 2

Đọc lịch thi

1 tuần trước khi thi

6 ngày trước khi thi

5 ngày…

4 ngày…

3 ngày…

2 ngày trước …


Đêm trước hôm thi

1 giờ trước lúc thi


Thi

Bước ra khỏi phòng thi


và … hè đến …

487 total views, 1 views today

>>If this post has any broken links or problems, please let me know by commenting below.Posted 04/03/2016 by HuynhICT in category "Entertainment

Leave a Reply

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of