July 7 2015

Đề cương chi tiết tư tưởng Hồ Chí Minh – ĐH Công Nghiệp Hà Nội

Tải PDF về tham khảo tại đây

 


Phần I ………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
Câu 1: Trình bày khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh ………………………………………………………………….. 1
Câu 2: trình bày bối cảnh lịch sử xã hôi cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX tác động đến quá trình hình thành tư
tưởng Hồ chí Minh ………………………………………………………………………………………………………….. 1
Câu 3: Trình bày sự ảnh hưởng của truyền thống văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại đối với sự
hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh ……………………………………………………………………………………….. 2
Câu 4: Trình bày Những ảnh hưởng của giá trị văn hóa phương đông dẫn đến việc hình thành tư tưởng HCM
2
Câu 5: Trình bày những ảnh hưởng của giá trị văn hóa phương tây dẫn đến việc hình thành tư tưởng Hồ Chi
Minh ……………………………………………………………………………………………………………………………. 3
Câu 6: Tại sao khẳng định: chủ nghĩa Mac-lenin là thế giới quan, phương pháp luận quan trọng, quyết định
đến quá trình hình thành và phát triển TTHCM. ………………………………………………………………………. 3
Câu 7: Trình bày giai đoạn hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng CM của HCM (1890-1911) ……… 4
Câu 8: Giai đoạn tìm thấy con đường cứu nước và giải phóng dân tộc của HCM (1911-1920) …………….. 4
Câu 10: Trình bày quan điểm của HCM về thực chất vấn đề dân tộc thuộc địa. ………………………………… 4
Câu 9: Trình bày giá trị tư tưởng HCM đối với dân tộc Việt Na m ………………………………………………… 5
Câu 11: Trình bày quan điểm của HCM về tính chất, nhiệm vụ của cách mạng giải phóng dân t ộc ………… 5
Câu 12: Trình bày quan điểm của HCM mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc …………………………. 6
Câu 15: Tư tưởng HCM về hình thái bạo lực cách mạng ……………………………………………………………. 6
Câu 13: Tại sao lực lượng cách mạng giải phóng dân tộc phải là toàn dân ………………………………………. 7
Câu 14: Tư tưởng HCM về bạo lực cách mạng gắn bó hữu cơ với tư tưởng nhân đạo và hòa bình …………. 7
Câu 16: Tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam theo quan điểm HCM. …………………………………. 8
Câu 17: Quan điểm HCM về những đặc trưng bản chất của CNXH ở VN. ……………………………………… 9
Câu 18: Quan điểm HCM về mục tiêu cụ thể của CNXH ở Việt Na m …………………………………………… 9
Câu 19: Quan điểm HCM về mục động lực của CNXH ở Việt Nam …………………………………………… 10
Câu 20: Quan điểm HCM về biện pháp quá độ lên XHCN ở Việt Nam ………………………………………… 11
Phần II ……………………………………………………………………………………………………………………….. 12
Câu 1: Quan điểm HCM về sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam ……………………………………………. 12
Câu 2: Quan điểm HCM về bản chất của Đảng cộng sản Việt Na m …………………………………………….. 13
Câu 5: Trình bày một số nguyên tắc cơ bản về xây dựng và hoạt động của Mặt trận dân tộc thống nhất theo
tư tưởng HCM. …………………………………………………………………………………………………………….. 13
Câu 6: Phân tích tư tưởng HCM về dân chủ …………………………………………………………………………. 14
Câu 3: Phân tích nội dung công tác xây dựng Đảng về chính trị theo quan điểm HCM …………………….. 15
Câu 7: Phân tích tư tưởng HCM Về nhà nước do dân ……………………………………………………………… 16
Câu 8: Phân tích tư tưởng HCM về vị trí và vai trò của văn hóa trong đời sống XH …………………………. 16
Câu 9: Phân tích tư tưởng HCM về tính chất của văn hóa …………………………………………………………. 17
Câu 10: Phân tích tư tưởng HCM về chức năng của văn hóa……………………………………………………… 18
Câu 11: Phân tích tư tưởng HCM về vai trò của đạo đức cách mạng. …………………………………………… 19
Câu 12: Phân tích tư tưởng HCM về phẩm chất đạo đức: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư …………. 20
Câu 13: Phân tích tư tưởng HCM về phẩm chất đạo đức: “trung với nước”, “hiếu với dân” ……………….. 20
Câu 14: Phân tích tư tưởng HCM về nguyên tắc đạo đức “xây đi đôi với chống” cho ví dụ ……………….. 21
Câu 15: Phân tích bản chất giai cấp công nhân thống nhất với tính nhân dân và dân tộc của nhà nước theo tư
tưởng HCM …………………………………………………………………………………………………………………. 22
Câu 16: Phân tích tư tưởng HCM về nguyên tắc đạo đức “Nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức” …. 22
Câu 17: Phân tích tư tưởng HCM về những biện pháp xây dựng con người m ới. …………………………….. 23

 

2,226 total views, no views today

January 9 2015

Đáp án pháp luật đại cương – ĐH Công nghiệp Hà Nội

Đáp án pháp luật đại cương đại học công nghiệp HN from Huynh ICT

Và đây là đề cương bản đẹp:

đề Cương ôn tập môn pháp luật đại cương haui from Huynh ICT

Cách tải: nhấn vào link rồi chọn download nhé!

Câu 1: Quy phạm pháp luật là gì? Phân tích cấu trúc của quy phạm pháp luật. (lấy ví dụ minh họa)

Câu 2: Phân tích nguồn gốc, bản chất, vai trò của pháp luật.

Câu 3: Quan hệ pháp luật là gì? Phân tích thành phần của quan hệ pháp luật (Lấy ví dụ minh họa).

Câu 4: Phân tích nguồn gốc, bản chất, chức năng của Nhà nước.

Câu 5: Văn bản quy phạm pháp luật là gì? Trình bày hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật ở nước ta hiện nay.

Câu 7: Trình bày khái niệm, đặc điểm và các loại trách nhiệm pháp lý.

Câu 8: Pháp chế xã hội chủ nghĩa là gì? Trình bày những yêu cầu cơ bản và vấn đề tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Câu 9: Tội phạm là gì? Phân tích các yếu tố cấu thành tội phạm (Lấy ví dụ minh họa).

…………….

Câu 20: Trình bày khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh của luật hôn nhân và gia đình. Phân tích những điều kiện kết hôn được quy định

728 total views, 1 views today

January 5 2015

Share Tactics for listening and Listen carefully with CD and PDF keys

Tactics for Listening – Trọn bộ từ căn bản – tới nâng cao

Tactics for listening dùng cho học sinh học tiếng Anh ở cả 3 cấp độ, cần thực hành thêm để có thể hiểu được ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày. Sách gồm 24 bài, mỗi bài mô tả một đề tài liên quan đến cuộc sống và những trải nghiệm của cả người lớn lẫn thanh thiếu niên. Các đề tài trong Tactics for listening được chọn lựa kỹ và thường được sử dụng trong giao tiếp, gây hứng thú cho người học. Tactics for listening bao gồm nhiều hoạt động bổ ích và lý thú nhằm giúp học sinh luyện nghe một cách hiệu quả.

1. Basic Tactics for Listening:
http://www.mediafire.com/?22uvtgt53hy
http://www.mediafire.com/?tyomnrqwn1y
http://www.mediafire.com/?wzmgyytxz45
Ebook: http://www.mediafire.com/?s8403y0kihs9452

2. Developing Tactics for Listening:
http://www.mediafire.com/?n449p7evejgetz6
http://www.mediafire.com/?t0p795nvezg5yob
http://www.mediafire.com/?70xcd9nlh9590y5
Ebook: http://www.mediafire.com/?gr3sgamwwhkb8v7

Test booklet.
Ebook: http://www.mediafire.com/?28xqvbyf0y5jpu8
CD: http://www.mediafire.com/?mbbm9tnyquu7md9

3. Expanding Tactics for Listening:
http://www.mediafire.com/?r9rrmndm72dhtfc
http://www.mediafire.com/?24bccru92q23o4y
http://www.mediafire.com/?88vp7upi5up7rsi
Ebook: http://www.mediafire.com/?32lv7cvf48we3v4

Test booklet:
Ebook: http://www.mediafire.com/?9tvmh9w57jt1v1i
CD1: http://www.mediafire.com/?vzrngaza71x31dw
CD2: http://www.mediafire.com/?82pa77zatq2e95d


Luyện nghe từ A tới Z, từ cơ bản đến nâng cao với Listen Carefully, tài liệu IELTS hữu ích cho những người mới bắt đầu làm quen với Listening Skill.

Listen Carefully

Những ai đã từng học TA căn bản hẳn không hề xa lạ với cuốn sách này. Đây giống như một tài liệu vỡ lòng dậy cho chúng ta cách nghe những điều đơn giản nhất trong TA. Bắt đầu từ những con số, đánh vần tên địa danh…tới những thứ phức tạp hơn. Bằng việc đi từ những điều đơn giản đó, đôi tai dần làm quen với cách phát âm TA, qua đó cải thiện dần dần kĩ năng Listening. Những điều này rất hữu ích cho việc làm tốt part 1part 2 trong bài thi IELTS thực tế. Với những ai có trình độ Advanced thì có lẽ không cần thiết phải sử dụng cuốn sách này. Còn với những người đang bối rối trước vô vàn những sách và nguồn luyện nghe, thì việc bắt đầu từ cơ bản sẽ chẳng bao giờ là thừa. Một tài liệu cũ nhưng chât, đừng bỏ qua.

Link download: http://www.mediafire.com/download/h2a0qv2yfaqs5jh/listen+carefully.rar

Nếu bạn cảm thấy bài viết này hữu ích, hãy like và share nó cho mọi người, cảm ơn bạn.

1,649 total views, no views today