March 5 2016

Phân biệt “so, too” và “very”

Chúng ta đều đã quá quen thuộc với các từ so, too và very, nhưng vẫn có thể lúng túng khi sử dụng. Trong bài này, ta sẽ được học cách phân biệt chúng.

1.So.

Ý nghĩa: Rất  (nhấn mạnh tính chất sự vật)

So đi với các tính từ và mang nghĩa nhiều tới một mức nào đó, đôi khi socòn mang nghĩa nhấn mạnh.

Ví dụ:

Don’t put it so far. I can’t see it. Put it near a bit.

Đừng đặt nó quá xa. Tôi không thể nhìn thấy nó. Đặt nó gần một chút đi.

How could I have been so impolite!

Tại sao tôi có thể bất lịch sự như vậy nhỉ!

So có thể đi kèm với that để giải thích thêm về mức độ, tính chất được nhấn mạnh của vấn đề

Ví dụ:

Peter was so tired that he fell asleep in class.

Peter đã quá mệt tới mức anh ta đã ngủ gật ở lớp.

The cake was so delicious that I could not stop eating it.

Cái bánh ngon tới mức mà tôi đã không thể dừng ăn nó.

Tuy nhiên , đôi khi So cũng được sử dụng không đi kèm với that nhưng vẫn mang nghĩa giải thích hay nhấn mạnh

Ví dụ:

I am so angry, I cannot forgive him!

Tôi tức quá, tôi không thể tha thứ cho anh ta.

I’m so embarrassed, I could die!

Tôi thực sự xấu hổ. Tôi chết mất!

2. Very

Ý nghĩa: Rất (nhấn mạnh tính chất sự vật)

Very thường đi trước tính từ và mang nghĩa nhấn manh.

Ví dụ:

It’s very cold today.

Thời tiết hôm nay rất lạnh.

Listen to me very carefully!

Nghe lời tôi thật kĩ nhé!

Tuy cũng mang nghĩa nhấn mạnh như So tuy nhiên mức độ tập trung nhấn mạnh củavery thấp hơn so với So. Do đó khi sử dụng trong câu nếu chúng ta cần tìm một từ nhấn mạnh mang mức độ cao hơn Very chúng ta có thể sử dụng So. Các trường hợp đặc biệt lưu ý trong trường hợp này là cảm xúc của con người

Ví dụ:

Thank you so much!  (Thank you very much!)

Cảm ơn bạn rất nhiều.

I’m so sorry. (= I am really very sorry; I am sincerely sorry.)

Tôi rất lấy làm tiếc.

3. Too

Ý nghĩa : Quá, rất..

Too cũng là một từ mang ngụ ý nhấn mạnh tuy nhiên sự nhấn mạnh của too mang nghĩa tiêu cưc . Thông thường trong câu sử dụng too chúng ta thường hiểu khi đó vấn đề được nói đến theo nghĩa nằm ngoài mức độ mà đáng lẽ nó nên xảy ra

Ví dụ:

It’s too big. I can’t bring it. Do you have anything smaller?

Nó quá to. Tôi không thể mang nó. Bạn có cái gì khác nhỏ hơn không?

That exercise is too difficult. You’ll have to choose easier exercise, otherwise no one can do it.

Bài tập này quá khó. Bạn sẽ phải chọn một bài tập dễ hơn nếu không thì không ai có thể làm nó.

Too thường được sử dụng để nói đến ý nghĩa giới hạn của một sự việc hay hành động xảy ra theo cấu trúc:

X is too Y for Z (where Z sets the limit).

X is too Y [for W] to do Z (where Z says what cannot be done because Y isabove or below the limit [of W]).

Ví dụ:

She is too young to come here.

Cô ấy quá trẻ để tới đây

What she said is too difficult for me to understand.

Những gì cố ấy nói quá khó hiểu đối với tôi

302 total views, 2 views today

Category: Stories | LEAVE A COMMENT
March 1 2016

Making Relations Special – Tạo những mối quan hệ đặc biệt

When I was a kid, my Mom liked to make breakfast food for dinner every now and then. And I remember one night in particular when she had made dinner after a long, hard day at work. On that evening so long ago, my Mom placed a plate of eggs, sausage and extremely burned biscuits in front of my dad. I remember waiting to see if anyone noticed! Yet all dad did was reached for his biscuit, smile at my Mom and ask me how my day was at school. I don’t remember what I told him that night, but I do remember watching him smear butter and jelly on that biscuit and eat every bite!

When I got up from the table that evening, I remember hearing my Mom apologize to my dad for burning the biscuits. And I’ll never forget what he said: “Honey, I love burned biscuits.”

Later that night, I went to kiss Daddy good night and I asked him if he really liked his biscuits burned. He wrapped me in his arms and said, “Your Momma put in a hard day at work today and she’s real tired. And besides – a little burned biscuit never hurt anyone!”

Moral: Life is full of imperfect things and imperfect people. I’m not the best at hardly anything, and I forget birthdays and anniversaries just like everyone else. But what I’ve learned over the years is that learning to accept each others faults – and choosing to celebrate each others differences – is one of the most important keys to creating a healthy, growing, and lasting relationship.

262 total views, 2 views today

February 19 2016

[Free Download] English Pronunciation In Use Intermediate (audio+pdf)

Bộ sách (gồm pdf + audio) cực hay về cách phát âm của trường đại học Cambridge:

hancock-english-pronunciation-in-use-intermediate1

Tiêu đề sách: Cambridge – English Pronunciation In Use
Trình độ: Intermediate
Thể loại: Book (pdf), Audio Book (mp3)
Tác giả: Mark Hancok

Download: (Click & Download; Password giải nén: tienganh30.com)

Giới thiệu về bộ sách:

English Pronunciation in Use là sách gối đầu giường của rất nhiều bạn trẻ muốn học phát âm Tiếng Anh một cách bài bản. Tất cả các bài học được hỗ trợ tài liệu audio có sẵn trong định dạng cassette hoặc đĩa CD. Tài liệu âm thanh có sử dụng một giọng Anh chuẩn cho các bài tập.

English Pronunciation in Use thực sự là một tài liệu tham khảo lý thú giúp các học viên ở trình độ trung cấp hoặc cao hơn thực hành khả năng phát âm tiếng Anh của mình. Ngoài ra, English Pronunciation in Use có thể được sử dụng bởi người học cá nhân, hoặc làm tài liệu giảng dạy trên lớp. Cuốn sách tập trung vào cách phát âm, luyện nghe cũng như nói, đồng thời bao gồm cả phần thực hành tiếp thu rất hiệu quả.

English Pronunciation in Use có 60 bài học được cung cấp, do đó người dùng dể dàng sử dụng với các điểm phát âm chính được trình bày trên trang bên trái và một loạt các bài tập đi kèm ở trang bên phải. Trong sách English Pronunciation in Use cũng có một phần tài liệu tham khảo hữu ích bao gồm các ký hiệu âm vị và các cặp âm thanh, kiểm tra tự chẩn đoán, hướng dẫn cho người nói các ngôn ngữ cụ thể và chú giải.

nguồn tienganh30.com

1,239 total views, 3 views today

February 7 2016

Birbal caught the Thief – Birbal bắt trộm

Once a rich merchant’s house was robbed. The merchant suspected that the thief was one of his servants. So he went to Birbal and mentioned the incident. Birbal went to his house and assembled all of his servants and asked that who stole the merchant’s things. Everybody denied.

Birbal thought for a moment, then gave a stick of equal length to all the servants of the merchant and said to them that the stick of the real thief will be longer by two inches tomorrow. All the servants should be present here again tomorrow with heir sticks.

All the servants went to their homes and gathered again at the same place the next day. Birbal asked them to show him their sticks. One of the servants had his stick shorter by two inches. Birbal said, “This is your thief, merchant.”

Later the merchant asked Birbal, “How did you catch him?” Birbal said, “The thief had already cut his stick short by two inches in the night fearing that his stick will be longer by two inches by morning.”

Moral: Truth will always Prevail.

Dịch bởi Huynh ICT

Một lần  trong ngôi nhà của một thương gia giàu có đã bị trộm. Thương gia đã nghi ngờ kẻ trộm là một trong những người hầu của mình. Vì vậy, ông đến gặp Birbal và đề cập vụ việc. Birbal đế n nhà của thương gia và tập hợp tất cả các người hầu lại. Ngài hỏi rằng ai đã lấy trộm những thứ trong nhà thương gia. Mọi người đều từ chối.

Birbal suy nghĩ một lúc, sau đó cho một cây gậy dài bằng nhau cho tất cả các người hầu này và nói với họ rằng đây là cây gậy của kẻ trộm nó sẽ dài hơn 2 inch vào sáng ngày mai. Tất cả các người phải có mặt ở đây vào ngày mai với chiếc gậy này.

Tất cả những người hầu về nhà của họ và ngay hôm sau họ đã tập trung lại ở vị trí như đã hẹn. Birbal yêu cầu họ để cho ông ta gậy của họ. Một trong những người hầu có cây gậy của mình ngắn hơn 2 inch. Birbal nói, “Đây chính là tên trộm, thương gia.”

Sau đó các thương gia hỏi Birbal, “Làm thế nào mà bạn bắt anh ta?” Birbal nói, “Kẻ trộm đã cắt cây gậy ngắn lại 2 inch trong đêm vì sợ rằng cây gậy của mình sẽ dài hơn 2 inch vào buổi sáng.”

Bài học: Sự thật sẽ luôn luôn Thắng.

256 total views, 2 views today

January 19 2016

Think before you judge – Hãy nghĩ trước khi đánh giá ai đó

A doctor entered the hospital in hurry after being called in for an urgent surgery. He answered the call asap, changed his clothes and went directly to the surgery block.  He found the boy’s father pacing in the hall waiting for the doctor.

On seeing him, the father yelled, “Why did you take all this time to come? Don’t you know that my son’s life is in danger? Don’t you have any sense of responsibility?”

The doctor smiled and said, “I am sorry, I wasn’t in the hospital and I came as fast as I could after receiving the call and now, I wish you’d calm down so that I can do my work”.

“Calm down?! What if your son was in this room right now, would you calm down? If your own son dies while waiting for doctor than what will you do??” said the father angrily.  The doctor smiled again and replied, “We will do our best by God’s grace and you should also pray for your son’s healthy life”.

“Giving advises when we’re not concerned is so easy” Murmured the father.

The surgery took some hours after which the doctor went out happy, “Thank goodness! your son is saved!” And without waiting for the father’s reply he carried on his way running by saying, “If you have any questions, ask the nurse”.

“Why is he so arrogant? He couldn’t wait some minutes so that I ask about my son’s state” Commented the father when seeing the nurse minutes after the doctor left.  The nurse answered, tears coming down her face, “His son died yesterday in a road accident, he was at the burial when we called him for your son’s surgery.  And now that he saved your son’s life, he left running to finish his son’s burial.”

Moral: Never judge anyone because you never know how their life is and what they’re going through.

Dịch bởi Huynh ICT

Một bác sĩ vội vàng vào bệnh viện sau khi nhận được cuộc gọi cần ông phẫu thuật khẩn cấp, ông nhận lời ngay và thay đổi trang phục đi tới thẳng khoa cấp cứu. Ông tới và thấy cha cậu bé đang vội bước trong sảnh để chờ ông.
Khi nhìn thấy ông, người cha hét lên.” Tại sao giờ này ông mới đến Ông có biết là con trai tôi đang gặp nguy hiểm không? Ông không có ý thức trách nhiệm gì cả.
Bác sĩ mỉm cười và nói, “Tôi xin lỗi, tôi đã không ở bệnh viện và tôi đã đến nhanh nhất có thể sau khi nhận được cuộc gọi. Tôi mong bác bình tĩnh vì tôi có thể làm công việc này.
“Bình tĩnh? Sẽ như thế nào nếu con ông trong căn phòng này bây giờ, Ông có bình tĩnh được không? Nếu con ông chết trong khi đợi bác sĩ hơn cái điều mà ông sẽ làm? Ông bố tức giận nói.

Người bác sĩ mỉm cười lại và trả lời. ” Chúng tôi sẽ cố hết sức mình bằng tình yêu thương của chúa và chú nên cầu nguyện cho con trai có cuộc sống khỏe mạnh đi.”
“Những lời khuyên của ông khi chúng tôi không quan tâm thì dễ lắm.”  Ông bố thì thầm.
Ca phẫu thuật tốn 2 giờ đồng hồ, sau đó bác sĩ ra với vẻ mặt hạnh phúc “Ơn chúa! con ông đã được cứu!” và không phải chờ lời đáp của người cha, ông chạy về theo con đường của mình và nói “nếu ông có bất cứ câu hỏi gì, hãy hỏi y tá”
“Tại sao ông ấy kiêu ngạo quá vậy? Ông ấy không chờ thêm chút nữa để tôi hỏi thêm về tình trạng của con trai tôi”
người cha trả lời khi nhìn thấy ý tá sau lúc bác sĩ rời đi. Y tá trả lời, những giọt nước mắt lăn trên mặt cô. “Con trai ông ấy đã mất hôm qua vì bị tai nạn trên đường, Ông ấy đã ở nơi chôn cất con mình khi chúng tôi gọi cấp cứu cho con ông. Và bây giờ ông ấy đã cứu con ông rồi đấy, Ông chạy vội như vậy để về hoàn tất việc chôn cất cho con ông ấy.

Bài học: đừng bao giờ đánh giá bất cứ ai mà bạn không bao giờ biết về cuộc sống của họ và những gì họ đang trải qua.

463 total views, 2 views today