September 2 2015

Truyện cười song ngữ tổng hợp

Flies

A woman walked into the kitchen to find her husband walking around with a fly swatter.
“What are you doing?” she asked.
“Hunting flies,” He responded.
“Oh, killing any?” She asked.
“Yep, three males, two females,” he replied.
Intrigued, she asked, “How can you tell?”
He responded, “Three were on a beer can, two were on the phone.”

Ruồi

Một phụ nữ bước vào bếp thấy chồng đang đi loanh quanh trong đó với một cái vỉ đập ruồi.
Anh đang làm gì vậy cô hỏi.
Săn ruồi. Anh chồng trả lời.
Ồ, đã giết được con nào chưa?” Cô vợ hỏi.
Có, ba con đực, hai con cái. Anh chồng đáp.
Khá ngạc nhiên, cô vợ hỏi: Sao anh biết?
Anh chồng trả lời: Ba con đang ở trên can bia, hai con đang đậu trên điện thoại.

 

Dreams

One morning, after she woke up, a woman told her husband, “I just dreamed that you gave me a diamond necklace for Valentine’s Day. What do you think it means?” “Maybe you’ll find out tonight…,” he said.
That evening, the man came home with a small package and gave it to his wife. Delighted, she opened it – to find a book entitled:”The Meaning of Dreams.”

tổng hợp truyện cười song ngữ hay nhất

Giấc mơ

Một buổi sáng sau khi thức dậy, một phụ nữ nói với chồng:
Em vừa mơ thấy anh tặng em một chiếc vòng cổ kim cương cho ngày Lễ Tình Nhân
Anh nghĩ điều đó có nghĩa gì không?
Có lẽ em sẽ biết vào tối nay…, người chồng nói.
Tối hôm đó người chồng trở về với một gói nhỏ và đưa cho vợ.”;
Mừng rỡ, cô mở ra”;
và tìm thấy một cuốn sách có tựa đề: Ý nghĩa của những giấc mơ.

Các bạn có thể nghe nội dung bằng tiếng anh: truyện cười dream

Wisdom teeth

One day a man walks into a dentist’s office and asks how much it will cost to extract wisdom teeth.
“Eighty dollars,” the dentist says.
“That’s a ridiculous amount,” the man says. “Isn’t there a cheaper way?”
“Well,” the dentist says, “if you don’t use an anaesthetic, I can knock it down to $60.”
“That’s still too expensive,” the man says.
“Okay,” says the dentist. “If I save on anesthesia and simply rip the teeth out with a pair of pliers, I could get away with charging $20.”
“Nope,” moans the man, “it’s still too much.”
“Hmm,” says the dentist, scratching his head. “If I let one of my students do it for the experience, I suppose I could charge you just $10.”
“Marvelous,” says the man, “book my wife for next Tuesday

Răng khôn

Một ngày kia, một người đàn ông bước vào một phòng nha sĩ và hỏi giá nhổ răng khôn là bao nhiêu.
“Tám mươi đô la,” nha sĩ nói.
“Đó là một con số lạ lùng,” người đàn ông nói. “Có cách nào rẻ hơn không?”
“Ồ,” nha sĩ nói, “nếu ông không dùng thuốc tê, tôi có thể hạ giá xuống còn 60 đô la.”
“Như vậy vẫn còn quá đắt,” người đàn ông nói.
“Được rồi,” nha sĩ nói. “Nếu tôi tiết kiệm thuốc tê và chỉ lôi toạt răng ra với một cái kềm thì tôi có thể tính giá 20 đô la.”
“Không,” người đàn ông rên rỉ, “như vậy vẫn còn quá nhiều.”
“Hừm,” nha sĩ gãi đầu nói. Nếu tôi để một trong những sinh viên của tôi làm để thêm kinh nghiệm thì tôi cho là tôi có thể tính giá chỉ 10 đô la.”
“Tuyệt,” người đàn ông nói, “đặt trước cho vợ tôi vào thứ Ba tới !”

—————————————————————-

HOW TO LIVE?

“Darling,” said the young man to his new bride. “Now that we are married, do you think you will be able to live on my modest income?” “Of course, dearest, no trouble,” she answered. “But what will you live on?”

LÀM SAO ĐỂ SỐNG?

“Em yêu,” một người đàn ông trẻ nói với cô dâu mới.”Vì rằng chúng ta cưới nhau, em có nghĩ em sẽ có thể sống bằng thu nhập khiêm tốn của anh?” “Dĩ nhiên, anh yêu, không sao cả,” cô ta trả lời. “Nhưng anh sẽ sống bằng gì?”

—————————————————————-

The Bum…

A bum approaches a well dressed gentleman on the street. “Hey, Buddy, can you spare two dollars?” The well-dressed gentleman responds, “You are not going to spend in on liquor are you?”
“No, sir, I don’t drink,” retorts the bum.
“You are not going to throw it away in some crap game, are you?” asks the gentleman.
“No way, I don’t gamble,” answers the bum.
“You wouldn’t waste the money at a golf course for greens fees, would you?” asks the man.
“Never,” says the bum, “I don’t play golf.”
The man asks the bum if he would like to come home with him for a home cooked meal. The bum accepts eagerly. While they are heading for the man’s house, the bum’s curiosity gets the better of him. “Isn’t your wife going to be angry when she sees a guy like me at your table?”
“Probably,” says the man, “but it will be worth it. I want her to see what happens to a guy who doesn’t drink, gamble or play golf.”
“Probably,” says the man, “but it will be worth it. I want her to see what happens to a guy who doesn’t drink, gamble or play golf.”

Kẻ ăn mày …

Một gã ăn mày tiến gần một quý ông ăn mặt sang trọng trên đường phố. “Này, ông bạn quý, ông có thể cho hai đô la được không?” Người đàn ông ăn mặc sang trọng trả lời:” Bạn sẽ không tiêu tiền vào rượu chè, phải không?”
“Không, thưa ngài, tôi không uống rượu,” gã ăn mày cãi lại. “Bạn sẽ không quẳng nó vào những ván chơi tào lao, phải không?” người đàn ông thượng lưu hỏi.
“ Không theo lối đó. Tôi không chơi bài,” gã ăn mày trả lời. “ Bạn sẽ không tiêu hoang tiền vào những khoảng phí hõm của một cuộc gôn, phải không?” người đàn ông hỏi.
“Không bao giờ,” tên ăn mày nói, “tôi không chơi gôn.”
Người đàn ông hỏi gã ăn mày có muốn về nhà với ông ta ăn cơm nhà không. Gã ăn mày hăm hở đồng ý. Trong khi họ đang đi hướng về nhà người đàn ông, gã ăn mày không thắng được tính tò mò. “Vợ ông sẽ không nổi giận khi bà ấy thấy một gã như tôi tại bàn ăn của ông à?”

“ Chắc là có,” người đàn ông nói, “nhưng sẽ đáng như thế. Tôi muốn cô ấy thấy điều gì xảy ra cho một gã không nhậu nhẹt, cờ bạc hoặc chơi gôn.”

—————————————————————-

THEY HAD NO PRIVACY

As a young married couple, a husband and a wife lived in a cheap housing complex near the base where he was working. Their chief complaint was that the walls were paper-thin and that they had no privacy. This was painfully obvious when one morning the husband was upstairs and the wife was downstairs on the telephone. She was interrupted by the doorbell and went to greet her neighbor.

“Give this to your husband,” he said thrusting a roll of toilet paper into her hands. “He’s been yelling for it for 15 minutes!”

HỌ KHÔNG CÓ CHÚT RIÊNG TƯ NÀO CẢ

Khi là một cặp vợ chồng trẻ mới cưới, người chồng và người vợ sống trong một khu nhà ở liên hợp rẻ tiền gần cơ sở người chồng làm việc.Điều đáng phàn nàn chủ yếu của họ là các bức tường mỏng như giấy và họ không có được sự kín đáo.Điều này lộ ra hiển nhiên một cách đáng buồn vào một buổi sáng người chồng ở tầng trên và người vợ ở tầng dưới đang gọi điện thoại.Người vợ bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa và đi ra chào người hàng xóm.
“Đưa cái này cho chồng cô,” ông ta nói và giúi một cuộn giấy vệ sinh  vào tay cô ta.”Anh ấy đã hét đòi nó 15 phút!”

—————————————————————-

Talking clock

While proudly showing off his new apartment to friends, a college student led the way into the den.
“What is the big brass gong and hammer for?” one of his friends asked.
“That is the talking clock,” the man replied.
“How’s it work?” the friend asked.
“Watch,” the man said and proceeded to give the gong an ear- shattering pound with the hammer.
Suddenly, someone screamed from the other side of the wall, “Knock it off, you idiot! It’s two o’clock in the morning!”

Đồng hồ biết nói.

Trong lúc hãnh diện khoe với bạn căn hộ mới, một sinh viên đã dẫn đường đến căn phòng nhỏ riêng.
“Cái chiêng lớn bằng đồng và cái búa để làm gì vậy?” một trong những người bạn hỏi.
“Đó là cái đồng hồ biết nói,” cậu sinh viên trả lời.
“Nó làm việc như thế nào?” người bạn hỏi.
“Hãy xem,” cậu sinh viên nói và tiến tới đánh cái chiêng một cú chát tai bằng búa.
Bỗng nhiên, ai đó la lớn từ phía bên kia bức tường: “Ngừng ngay đi, thằng ngốc! Bây giờ là hai giờ sáng!

483 total views, no views today

Category: Funny | LEAVE A COMMENT
September 1 2015

What is the most Important part of the body

inspirational short storied ,small stories,children,motivational storyMy mother used to ask me :

” What is the most Important part of the body….???? ”

Through the years I would take a guess at what I thought was the correct Answer.

When I was younger, I thought Sound was very important to us as humans, so I said, ” My ears, Mommy.’

She said : ” No. Many people are deaf. But you keep thinking about it and I will ask you again soon….”

Several years passed before she asked me again.
Since making my first attempt, I had contemplated the correct answer.

So this time I told her, ” Mommy, sight is very important to everybody, so it must be our eyes…..”

She looked at me and told me :
” You are learning fast, but the answer is not correct because there are many people who are blind…. ”

Stumped again, I continued my quest for knowledge and over the years, Mother asked me a couple more times and always her answer was : ” NO….”
But you are getting smarter every year, my Child…..”

Then one year, my grandfather died. Everybody was hurt. Everybody was crying. Even my father cried.

I remember that especially because it was only the second time I saw him cry.

My Mom looked at me when it was our turn to say our final good-bye to my Grandfather.

She asked me :
” Do you know the most important body part yet, my dear….????? ”

I was shocked when she asked me this now. I always thought this was a game between her and me.

She saw the confusion on my face and told me :
” This question is very Important. It shows that you have really lived in your life. For Every Body Part you gave me in the past, I have told you were wrong and I have given you an example why.

But today is the day you need to learn this important lesson……”

She looked down at me as only a mother can. I saw her eyes well up with tears. She said :
” My Dear, The Most Important Body Part Is Your Shoulder……”

I asked : ” Is it because it holds up My Head…..????? ”

She replied :
” NO, It Is Because It Can Hold The Head Of A Friend Or A Loved One When They Cry. Everybody Needs A Shoulder To Cry On. Sometime In Life, My Dear, I Only Hope That You Have Enough Love And Friends That You Will Always Have A Shoulder To Cry On When You Need It….”

Then and there I knew the most Important body part is not a Selfish One. It is made for others and not for yourself. It is sympathetic to the pain of others.

People will forget what you said.
People will forget what you did.
BUT, People Will NEVER Forget How You Made Them FEEL.

The Origination Of This Letter Is Unknown, But It brings A Blessing to everyone who passes it on.
Good friends Are like Stars……You don’t Always See Them,
But you always Know They Are There.

401 total views, no views today

August 31 2015

A date with mom

inspirational story,short story,motherA son took his old mother to a restaurant for an evening dinner.

Mother being very old and weak, while eating, dropped food on her skirt.
Others diners watched her in disgust while her son was calm.

After she finished eating, her son who was not at all embarrassed, quietly took her to the wash room, wiped the food particles, removed the stains, combed her hair and fitted her spectacles firmly. When they came out, the entire restaurant was watching them in dead silence, not able to grasp how someone could embarrass themselves publicly like that.

The son settled the bill and started walking out with his mother.

At that time, an old man amongst the diners
called out to the son and asked him, “Don’t you think you have left something behind?”.

The son replied, “No sir, I haven’t”.

The old man retorted, “Yes, you have! You left a lesson for every son and hope for every mother”.

The restaurant went silent.

A wish of every mom.

448 total views, 2 views today

Category: Stories | LEAVE A COMMENT
August 29 2015

THE BLACK SPOT

Inspirational story , – Inspirational Quotes, Pictures and Motivational Thoughts.

One day a professor entered the classroom and asked his students to prepare for a surprise test. They waited anxiously at their desks for the test to begin. The professor handed out the question paper, with the text facing down as usual. Once he handed them all out, he asked his students to turn the page and begin. To everyone’s surprise, there were no questions….just a black dot in the center of the page. The professor seeing the expression on everyone’s face, told them the following:

“I want you to write what you see there.”

The students confused, got started on the inexplicable task.

At the end of the class, the professor took all the answer papers and started reading each one of them aloud in front of all the students. All of them with no exceptions, described the black dot, trying to explain its position in the middle of the sheet, etc. etc. etc. After all had been read, the classroom silent, the professor began to explain:

“I am not going to grade on you this, I just wanted to give you something to think about. No one wrote about the white part of the paper. Everyone focused on the black dot – and the same happens in our lives. We have a white paper to observe and enjoy, but we always focus on the dark spots. Our life is a gift given to us by God, with love and care, and we always have reasons to celebrate – nature renewing itself everyday, our friends around us, the job that provides our livelihood, the miracles we see everyday…….

However we insist on focusing only on the dark spots – the health issues that bother us, the lack of money, the complicated relationship with a family member, the disappointment with a friend etc

The dark spots are very small compared to everything we have in our lives, but they are the ones that pollute our minds.

Take your eyes away from the black spots in your life. Enjoy each one of your blessings, each moment that life gives you.

Be happy and live a life positively!

427 total views, 1 views today

Category: Stories | LEAVE A COMMENT
August 16 2015

Bảy điều kì diệu của cuộc sống – Seven wonders of life

1. Your mother – who is the first person to welcome you in this world.

Mẹ bạn – người đầu tiên chào đón bạn ở thế giới này.

2. Your Father – who is the first person to go through all the hardships just to see you smile!

Bố bạn – người đầu tiên vượt qua mọi khó khăn chỉ muốn được nhìn bạn cười

3. Your sibling – the first person to teach you the art of ‘sharing and caring’.

Chị ruột bạn – người đầu tiên dạy bạn sự chia sẻ và chăm sóc

4. Your friend – the first person to teach you how to respect people with different opinions and viewpoints!

Bạn của bạn – người đầu tiên dạy bạn tôn trọng mọi người với những ý kiến và quan điểm khác nhau

5. Your love – the first person to make you realize the value of sacrifice and compromise and the first one for whom you’ve to fight the world to be together

Người yêu bạn – người đầu tiên khiến bạn nhận ra giá trị sự hi sinh và sự tổn thương cũng là người đầu tiên cùng bạn đi suốt cả đời.

6. Your children – the first little person to teach you how to be selfless and think about others before yourself

Con bạn – Một người bé nhỏ dạy bạn làm thế nào để có lòng vị tha và nghĩ cho người khác hơn nghĩ cho bản thân

7. Your grandchildren – the only creatures who make you want to live the life, all over again…

Cháu bạn – người duy nhất khiến bạn muốn sống một cuộc sống… lại từ đầu.

 

source: http://rishikajain.com/

617 total views, 2 views today

Category: Stories | LEAVE A COMMENT