November 1 2015

Smartest Man in the world – Người đàn ông thông minh nhất thế giới

A doctor, a lawyer, a little boy and a priest were out for a Sunday afternoon flight on a small private plane. Suddenly, the plane developed engine trouble. In spite of the best efforts of the pilot, the plane started to go down. Finally, the pilot grabbed a parachute and yelled to the passengers that they better jump, and he himself bailed out.

Unfortunately, there were only three parachutes remaining.

The doctor grabbed one and said “I’m a doctor, I save lives, so I must live,” and jumped out.

The lawyer then said, “I’m a lawyer and lawyers are the smartest people in the world. I deserve to live.” He also grabbed a parachute and jumped.

The priest looked at the little boy and said, “My son, I’ve lived a long and full life. You are young and have your whole life ahead of you. Take the last parachute and live in peace.”

The little boy handed the parachute back to the priest and said, “Not to worry Father. The smartest man in the world just took off with my back pack.”

Moral: Your job doesn’t always define you, but being a Good Human being Does.

Dịch bởi HuynhICT:

Một bác sĩ, một luật sư, một cậu bé và một thầy tu đi dã ngoại bay vào buổi chiều chủ nhật trên một chiếc máy bay tư nhân nhỏ.

Bỗng nhiên, máy bay có vấn đề ở bộ phận động cơ. Mặc dù phi công đã cố gắng khắc phục, nhưng máy bay đã bắt đầu rơi xuống. cuối cùng, phi công chộp lấy một cái dù và hét với các hành khách rằng, Tốt hơn là nên nhảy dù xuống. và anh ấy đã nhảy xuống trước.

Thật không may, chỉ có 3 cái dù còn lại.

Bác sĩ chộp lấy một cái và nói, tôi là một bác sĩ, tôi cứu được nhiều mạng sống, vì vậy tôi phải sống, sau đó ông nhảy xuống.

Người luật sư sau đó nói, tôi là một luật sư và những luật sư là những người thông minh nhất thế giời, vi vậy tôi xứng đáng được sống. Sau đó ông cũng chộp lấy một cái dù và nhảy xuống.

Thầy tu nhìn cậu bé và nói rằng, con à ta đã sống lâu và cũng khá già rồi. con còn trẻ và tương lai đang ở phía trước, hãy lấy cái dù cuối này và sống cho thật tốt.

Cậu bé  giữ  cái dù và buộc vào lưng thầy và nói rằng: đừng lo lắng cha à, Người thông minh nhất thế giới vừa nhảy xuống với cái ba lô của con rồi.

Bài học: Công việc của bạn luôn không định rõ con người bạn, Nhưng được là một người tốt thì hãy nên làm.

 

 

1,163 total views, no views today

October 31 2015

Struggles of our Life – Những cuộc đấu tranh của cuộc sống chúng ta

Once upon a time a daughter complained to her father that her life was miserable and that she didn’t know how she was going to make it. She was tired of fighting and struggling all the time. It seemed just as one problem was solved, another one soon followed. Her father, a chef, took her to the kitchen. He filled three pots with water and placed each on a high fire.

Once the three pots began to boil, he placed potatoes in one pot, eggs in the second pot and ground coffee beans in the third pot. He then let them sit and boil, without saying a word to his daughter. The daughter, moaned and impatiently waited, wondering what he was doing. After twenty minutes he turned off the burners. He took the potatoes out of the pot and placed them in a bowl. He pulled the eggs out and placed them in a bowl. He then ladled the coffee out and placed it in a cup.

Turning to her, he asked. “Daughter, what do you see?” “Potatoes, eggs and coffee,” she hastily replied.

“Look closer”, he said, “and touch the potatoes.” She did and noted that they were soft.

He then asked her to take an egg and break it. After pulling off the shell, she observed the hard-boiled egg.

Finally, he asked her to sip the coffee. Its rich aroma brought a smile to her face.

“Father, what does this mean?” she asked.

He then explained that the potatoes, the eggs and coffee beans had each faced the same adversity-the boiling water. However, each one reacted differently. The potato went in strong, hard and unrelenting, but in boiling water, it became soft and weak. The egg was fragile, with the thin outer shell protecting its liquid interior until it was put in the boiling water. Then the inside of the egg became hard. However, the ground coffee beans were unique. After they were exposed to the boiling water, they changed the water and created something new.

“Which one are you?” he asked his daughter. “When adversity knocks on your door, how do you respond? Are you a potato, an egg, or a coffee bean?”

Moral: In life, things happen around us, things happen to us, but the only thing that truly matters is how you choose to react to it and what you make out of it. Life is all about leaning, adopting and converting all the struggles that we experience into something positive.

Dịch bởi Huynh ICT:

Ngày xửa ngày xưa, một cô bé phàn nàn với cha cô rằng. Cuộc sống của bé thật khổ sở và cô ấy không biết làm sao để thoát khỏi nó. Cô đã mệt mỏi với việc đấu tranh và vật lộn tất cả thời gian cô có. Dường như đã có một vấn đề được giải quyết. Vấn đề khác sớm được theo dõi. cha cô là một đầu bếp ông dẫn cô đến nhà bếp của mình. Ông đổ đầy nước vào 3 cái lọ và đặt chúng vào một ngọn lửa cháy lớn Một trong 3 lọ đã bắt đầu sôi, ông đặt những củ khoai tay vào trong lọ 1, những quả trứng vào trong lọ thứ 2 và hạt đậu cà phê vào lọ 3. Sau đó ông cho chúng sôi mà không giải thích cho cô gái. Cô gái than vãn và nóng lòng chờ đợi. cô tự hỏi không biết cha đang làm gì. 20 phút sau ông ấy tắt lửa. đặt những củ khoai ra cái lọ và đặt chúng vào một cái bát. Ông đẩy những quả trứng ra và đặt chúng ra 1 cái bát. Sau đó lấy cà phê và đặt chúng vào một cái ly. Quay về cô, Ông hỏi. con nhìn thấy gì nào? Khoai tây, trứng, cà phê. cô ấy đáp vội vàng. Nhìn gần hơn đi, ông nói, và bảo cô chạm vào những củ khoai tây. cô đã làm và thấy rằng chúng đã mềm. Sau đó ông hỏi cô nhặt những quả trứng và đập vỡ nó. sau đó bóc vỏ. và cô quan sát kỹ các quả trứng đã được luộc chín đó. Cuối cùng, ông hỏi cô nhấp môi cốc cà phê còn lại. Mùi thơm của nó mang cho cô nở một nụ cười trên mặt. Bố, nó có nghĩa gì vậy? cô hỏi Sau đó ông giải thích rằng, những quả khoai tây, trứng và những hạt đậu cà phê đã đối mặt với sự bất hạnh là đều được đun trong nước nóng. Tuy nhiên mỗi cái đều đạt tới những sự khác nhau. Quả khoai tây bình thường nó rất chắc, rấn và khó vỡ, nhưng trong nước sôi, nó trở lên mềm và yếu. Quả trứng rất dễ vỡ, được phủ lớp vỏ mỏng bên ngoài và lớp chất lỏng bên trong cho đến khi nó được đặt vào trong nước sôi. Bên trong quả trứng trở lên cứng, tuy nhiên, Những hạt đậu cà phê là kì cục. Sau khi chúng được cho vào nước sôi. Chúng thay đổi màu nước và tạo ra một vài thứ mới khác. Vậy con là cái nào trong đây? Ông hỏi con gái. Khi những sự bất hạnh gõ cửa của con, Con sẽ phản hồi như thế nào? con sẽ là một củ khoai tây, một quả trứng hay một hạt đậu cà phê? Bài học: Trong cuộc sống, những thứ xảy ra quanh chúng ta, những thứ xảy đến chúng ta,Chỉ có một thứ quan trọng thực sự là cách bạn chọn để phản ứng lại nó và cái bạn làm ra nó. Cuộc sống là tất cả những khuynh hướng, chấp nhận và thay đổi những cuộc đấu tranh này để nhận được là thứ gì đó tích cực.

1,360 total views, no views today