September 15 2015

MOTHER’S LOVE – Tình mẹ

 

A little boy came up to his mother in the kitchen one evening while she was fixing supper, and handed her a piece of paper that he had been writing on. After his Mom dried her hands on an apron, she read it, and this is what it said:

For cutting the grass: $5.00
For cleaning up my room this week: $1.00
For going to the store for you: $.50
Baby-sitting my kid brother while you went shopping: $.25
Taking out the garbage: $1.00
For getting a good report card: $5.00
For cleaning up and raking the yard: $2.00
Total owed: $14.75

Well, his mother looked at him standing there, and the boy could see the memories flashing through her mind. She picked up the pen, turned over the paper he’d written on, and this is what she wrote:

For the nine months I carried you while you were growing inside me:
No Charge
For all the nights that I’ve sat up with you, doctored and prayed for you:
No Charge
For all the trying times, and all the tears that you’ve caused through the years:
No Charge
For all the nights that were filled with dread, and for the worries I knew were ahead:
No Charge
For the toys, food, clothes, and even wiping your nose:
No Charge
Son, when you add it up, the cost of my love is:
No Charge.

When the boy finished reading what his mother had written, there were big tears in his eyes, and he looked straight at his mother and said, “Mom, I sure do love you.” And then he took the pen and in great big letters he wrote: “PAID IN FULL”.

Bản dịch của HuynhICT

Một cậu bé bỗng dưng gặp mẹ cậu ở trong bếp vào một buổi tối trong khi bà đang làm bữa cơm, Trong tay bà có một mảnh giấy cái mà cậu bé đã viết. Sau khi mẹ cậu lau tay vào tạp dề cho khô. Bà đọc nó, và đây là nhưng gì cậu đã viết.

Khoản phí:

cắt cỏ: 5 đô

Rửa phòng con trong tuần này 1 đô

Đi chợ cho mẹ: 0.5 đô

Ghế ngồi cho em trong khi đi siêu thị 0.25 đô

Đổ rác: 1 đô

Lấy một thẻ báo cáo tốt: 5 đô

Rửa và quét dọn sân: 2 đô

Tất cả mẹ nợ là: 14.75 đô

Tốt, bà nhìn vào cậu đang đứng ở đó, và cậu bé có thể thấy những kí ức những gì bà đang nghĩ, bà lấy một cái bút rồi viết lại vào tờ giấy của cậu, và đây là những gì bà viết:

Dành 9 tháng mẹ đã mang con trong khi con lớn lên trong bụng mẹ: miễn phí.

Dành tất cả những đêm mẹ ngồi bên con, bác sĩ để cầu nguyện cho con: Miễn phí.

Dành tất cả những đêm đáng sợ, những lo lắng mẹ đã biết trước: miễn phí.

Dành cho những đồ chơi, thức ăn, quần áo ngay cả chùi mũi cho con cũng miễn phí.

Con trai, khi con thêm nó, Giá trị tình yêu của mẹ là miễn phí.

Khi cậu bé đọc xong cái mẹ cậu đã viết, những giọt nước mắt đã lăn tràn trên đôi mắt cậu, cậu nhìn thằng vào mắt bà và nói rằng, mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm. sau đó cậu lấy bút và ghi vào tờ giấy một dòng chữ lớn : ”Đà TRẢ ĐỦ”

730 total views, 1 views today

September 11 2015

The story of a blind girl – Câu chuyện của một cô gái mù

love story,Life Learning,Inspirational story ,Quotes,Inspirational Quotes, Pictures and

There was a blind girl who hated herself just because she was blind. She hated everyone, except her loving boyfriend. He was always there for her. She said that if she could only see the world, she would marry her boyfriend.

One day, someone donated a pair of eyes to her and then she could see everything, including her boyfriend. Her boyfriend asked her, “now that you can see the world, will you marry me?”

The girl was shocked when she saw that her boyfriend was blind too, and refused to marry him. Her boyfriend walked away in tears, and later wrote a letter to her saying:

“Just take care of my eyes dear.”

This is how human brain changes when the status changed. Only few remember what life was before, and who’s always been there even in the most painful situations.

Dịch bởi HuynhICT

Có một cô gái mù, cô ghét chính mình chỉ bởi vì cô bị mù. Cô ghét mọi người, ngoại trừ chàng trai cô yêu,
Anh luôn ở cạnh cô. Cô nói rằng nếu cô có thể nhìn thấy thế giới cô sẽ cưới anh.
Một ngày, ai đó đã hiến tặng một cặp mắt cho cô và sau đó cô có thể nhìn thấy mọi thứ, bao gồm cả bạn trai cô nữa.
Bạn trai hỏi cô rằng, bây giờ em có thể nhìn thấy cả thế giới, em sẽ cưới anh chứ?
Cô gái cảm thấy hụt hẫng khi cô thấy rằng bạn trai cô cũng mù giống cô vậy, và cô đã từ chối anh. Chàng trai liền vội đi trong nước mắt, sau đó anh viết lại cho cô một lá thư cho cô ấy nói rằng:
“Hãy giữ gìn đôi mắt của anh em thân yêu”
Đây là cách mà tâm trí con người thay đổi khi tình trạng thay đổi. chỉ nhớ vài thứ về cuộc sống trước đây, và người đã luôn ở đó ngay cả trong những tình huống đau đớn nhất.

594 total views, no views today

September 4 2015

The Secret of 60 Years of Marriage – Bí mật sáu mươi năm của cuộc hôn nhân

Inspirational story ,Quotes – Inspirational Quotes, Pictures and Motivational ThoughtsThere was once a man and woman who had been married for more than 60 years. They had shared everything. They had talked about everything. They kept no secrets from each other — except that the old woman had a shoe box in the top of her closet that she cautioned her husband never to open or ask her about.

For all of these years, he had never thought about the box, but one day the little old woman got very sick and the doctor said she would not recover. In trying to sort out their affairs, the little old man took down the shoebox and took it to his wife’s bedside. She agreed that it was time that he should know what was in the box. When he opened it, he found two crocheted doilies and a stack of money totaling $25,000.

“When we were to be married,” she said, explaining the contents of the box, “my grandmother told me the secret of a happy marriage was to never argue. She told me that if I ever got angry with you, I should just keep quiet and crochet a doily.”

The little old man was so moved, he had to fight back tears. Only two precious doilies were in the box. She had only been angry with him two times in all those years of living and loving! He almost burst with happiness.

“Honey,” he said “that explains the doilies, but what about all of this money? Where did it come from?”

“Oh,” she said, “that’s the money I made from selling the doilies.”


 

Tạm dịch:

Một cặp vợ chồng đã cưới hơn 60 năm trước. họ san sẻ, kể cho nhau nghe mọi thứ và luôn giữ bí mật của nhau. ngoại trừ bà vợ có một hộp giầy trong gác xép buồng riêng của bà. bà cảnh báo thẳng với chồng rằng không được mở hay hỏi về chiếc hộp đó.
Nhiều năm sau đó, ông ấy cũng quên nghĩ về chiếc hộp đó, nhưng một ngày bà vợ mắc bệnh và ốm nặng và bác sĩ nói bà sẽ không thể phục hồi. Trong thời gian này, người chồng đã lấy chiếc hộp giày và mang nó bên cạnh giường bà vợ. Bà ấy đồng ý và nói rằng đã đến lúc ông nên biết cái gì trong đó. Và rồi ông mở nó, ông thấy 2 chiếc khăn đan và một đống tiền tổng cộng là 25000 đô la.
bà vợ kể về nội dung của chiếc hộp: Khi tôi và ông kết hôn, Bà ngoại tôi đã nói cho tôi biết về điều bí mật của một hôn nhân hạnh phúc là không bao giờ tranh cãi với nhau. bà ngoại tôi đã nói rằng nếu ông nổi giận với tôi thì tôi sẽ giữ im lặng và thêu một cái khăn tay.
Ông chồng tỏ ra rất xúc động đến nuốt cả nước mắt. Ông nói: chỉ có hai chiếc khăn đan trong hộp. như vậy là bà đã tức giận với ông có 2 lần trong những năm tháng sống và yêu thương bên nhau? Ông tưởng chùng trong hạnh phúc.
Ông bảo vợ: bà hãy giải thích đống tiền ở đâu ra?
Bà nói: đó là số tiền bà kiếm được khi bán những chiếc khăn đan. :V

578 total views, no views today

September 1 2015

What is the most Important part of the body

inspirational short storied ,small stories,children,motivational storyMy mother used to ask me :

” What is the most Important part of the body….???? ”

Through the years I would take a guess at what I thought was the correct Answer.

When I was younger, I thought Sound was very important to us as humans, so I said, ” My ears, Mommy.’

She said : ” No. Many people are deaf. But you keep thinking about it and I will ask you again soon….”

Several years passed before she asked me again.
Since making my first attempt, I had contemplated the correct answer.

So this time I told her, ” Mommy, sight is very important to everybody, so it must be our eyes…..”

She looked at me and told me :
” You are learning fast, but the answer is not correct because there are many people who are blind…. ”

Stumped again, I continued my quest for knowledge and over the years, Mother asked me a couple more times and always her answer was : ” NO….”
But you are getting smarter every year, my Child…..”

Then one year, my grandfather died. Everybody was hurt. Everybody was crying. Even my father cried.

I remember that especially because it was only the second time I saw him cry.

My Mom looked at me when it was our turn to say our final good-bye to my Grandfather.

She asked me :
” Do you know the most important body part yet, my dear….????? ”

I was shocked when she asked me this now. I always thought this was a game between her and me.

She saw the confusion on my face and told me :
” This question is very Important. It shows that you have really lived in your life. For Every Body Part you gave me in the past, I have told you were wrong and I have given you an example why.

But today is the day you need to learn this important lesson……”

She looked down at me as only a mother can. I saw her eyes well up with tears. She said :
” My Dear, The Most Important Body Part Is Your Shoulder……”

I asked : ” Is it because it holds up My Head…..????? ”

She replied :
” NO, It Is Because It Can Hold The Head Of A Friend Or A Loved One When They Cry. Everybody Needs A Shoulder To Cry On. Sometime In Life, My Dear, I Only Hope That You Have Enough Love And Friends That You Will Always Have A Shoulder To Cry On When You Need It….”

Then and there I knew the most Important body part is not a Selfish One. It is made for others and not for yourself. It is sympathetic to the pain of others.

People will forget what you said.
People will forget what you did.
BUT, People Will NEVER Forget How You Made Them FEEL.

The Origination Of This Letter Is Unknown, But It brings A Blessing to everyone who passes it on.
Good friends Are like Stars……You don’t Always See Them,
But you always Know They Are There.

477 total views, no views today