December 29 2015

The Bear and The Two Friends – Con gấu và hai người bạn

bear and friends

Once two friends were walking through the forest. They knew that anything dangerous can happen to them at any time in the forest. So they promised each other that they would remain united in any case of danger.

Suddenly, they saw a large bear approaching them. One of the friends at once climbed a nearby tree. But the other one did not know how to climb. So being led by his common sense, he lay down on the ground breathless, pretending to be a dead man.

The bear came near the man lying on the ground. It smelt in his ears, and slowly left the place. Because the bears do not touch the dead creatures.Now the friend on the tree came down and asked his friend on the ground, “Friend, what did the bear tell you into your ears?” The other friend replied, “The bear advised me not to believe a false friend.”

Moral: True Friend is the one who always supports and stands by you in any situation.

Dịch bởi Huynh ICT

Một lần, có hai người bạn cùng đi bộ qua rừng. Họ biết rằng mọi thứ nguy hiểm có thể xảy ra với họ bất cứ lúc nào. Vì thế họ hứa với nhau rằng sẽ bảo vệ nhau trong bất cứ trường hợp nào
Bỗng dưng, họ nhìn thấy một con gấu to lớn đang đến gần. Một người bạn đã nhanh chóng trèo lên cái cây gần đó. Nhưng còn lại không biết trèo.  Theo kiến thức của mình, người bạn đã nằm xuống đất và ngừng thở, giả vờ là người chết. Con gấu đến gần người bạn nằm trên đất. Nó ngửi vào tai của anh, và chậm rãi rời đi. Vì loài gấu không thích đụng chạm vào xác chết. Lúc bấy giờ bạn ở trên cây nhảy xuống hỏi người bạn ở dưới đất. “Con gấu đã nói gì vào tai bạn vậy?” Người kia trả lời, “con gấu khuyên tôi không nên tin vào một người bạn giả dối”
  Bài học: Người bạn tốt là người luôn ủng hộ và bên bạn trong mọi hoàn cảnh.

1,016 total views, no views today

September 16 2015

Stone and Stand – Đá và Cát (Một câu chuyện tuyệt vời về tình bạn)

Two friends were walking in a desert and they got into an argument. Finally, one of them became so angry that he slapped the other in the face. The one who was slapped stopped bent down, and wrote in the sand: “Today my best friend slapped me in the face.”

Later they came upon an oasis and stopped to bathe when suddenly the one who was slapped began to sink in the mire. His friend pulled him to safety. Immediately recuperating, the slapped/ saved one found a large stone on which he inscribed: “Today my best friend saved my life!”

On inquiring why he wrote one in sand and the other in stone, he answered: “When someone hurts you, you should write it down in sand where winds of forgiveness can erase it away. But, when someone does something good for you, you must engrave it in stone where no wind can ever erase it.”

 

 

LEARN TO WRITE YOUR HURTS IN THE SAND
AND T O CARVE YOUR BENEFITS IN STONE.
They say it takes a minute to find a special person,
an hour to appreciate them,

a day to love them, but then an entire life to forget them.
Send this phrase to the people you’ll never forget.
It’s a short message to let them know that you’ll never forget them.
Dịch

Có chuyện kể rằng có hai người bạn đang đi qua một sa mạc. Trong suốt cuộc hành trình, họ có vài cuộc cãi vã, và một người đã tát vào mặt người kia. Người bị tát rất đau, nhưng không nói một lời, viết lên cát rằng:”HÔM NAY NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT CỦA TÔI ĐÃ TÁT VÀO MẶT TÔI.”

Họ tiếp tục đi cho đến khi tìm thấy một ốc đảo, ở đó họ quyết định tắm. Người bị tát, bị mắc kẹt ở một bãi lầy và bắt đầu bị lún sâu, nhưng người bạn kia đã cứu anh ta. Sau khi hoàn hồn vì suýt bị chìm sâu, anh ta viết lên một tảng đá: ‘HÔM NAY NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT CỦA TÔI ĐÃ CỨU SỐNG TÔI”. Người bạn, người đã tát và cứu sống anh ta, hỏi: “Sau khi tớ đánh cậu, cậu viết lên cát và giờ, cậu viết lên một hòn đá, tại sao thế?”

Anh ấy trả lời: “Khi ai đó làm chúng ta tổn thương, chúng ta nên viết nó lên cát và cơn gió của sự tha thứ sẽ xoá mờ nó. Nhưng, khi có ai đó làm điều gì tốt đẹp cho chúng ta, chúng ta phải khắc nó vào đá để không cơn gió nào có thể xoá nó đi được.”

1,019 total views, no views today