September 16 2015

Stone and Stand – Đá và Cát (Một câu chuyện tuyệt vời về tình bạn)

Two friends were walking in a desert and they got into an argument. Finally, one of them became so angry that he slapped the other in the face. The one who was slapped stopped bent down, and wrote in the sand: “Today my best friend slapped me in the face.”

Later they came upon an oasis and stopped to bathe when suddenly the one who was slapped began to sink in the mire. His friend pulled him to safety. Immediately recuperating, the slapped/ saved one found a large stone on which he inscribed: “Today my best friend saved my life!”

On inquiring why he wrote one in sand and the other in stone, he answered: “When someone hurts you, you should write it down in sand where winds of forgiveness can erase it away. But, when someone does something good for you, you must engrave it in stone where no wind can ever erase it.”

 

 

LEARN TO WRITE YOUR HURTS IN THE SAND
AND T O CARVE YOUR BENEFITS IN STONE.
They say it takes a minute to find a special person,
an hour to appreciate them,

a day to love them, but then an entire life to forget them.
Send this phrase to the people you’ll never forget.
It’s a short message to let them know that you’ll never forget them.
Dịch

Có chuyện kể rằng có hai người bạn đang đi qua một sa mạc. Trong suốt cuộc hành trình, họ có vài cuộc cãi vã, và một người đã tát vào mặt người kia. Người bị tát rất đau, nhưng không nói một lời, viết lên cát rằng:”HÔM NAY NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT CỦA TÔI ĐÃ TÁT VÀO MẶT TÔI.”

Họ tiếp tục đi cho đến khi tìm thấy một ốc đảo, ở đó họ quyết định tắm. Người bị tát, bị mắc kẹt ở một bãi lầy và bắt đầu bị lún sâu, nhưng người bạn kia đã cứu anh ta. Sau khi hoàn hồn vì suýt bị chìm sâu, anh ta viết lên một tảng đá: ‘HÔM NAY NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT CỦA TÔI ĐÃ CỨU SỐNG TÔI”. Người bạn, người đã tát và cứu sống anh ta, hỏi: “Sau khi tớ đánh cậu, cậu viết lên cát và giờ, cậu viết lên một hòn đá, tại sao thế?”

Anh ấy trả lời: “Khi ai đó làm chúng ta tổn thương, chúng ta nên viết nó lên cát và cơn gió của sự tha thứ sẽ xoá mờ nó. Nhưng, khi có ai đó làm điều gì tốt đẹp cho chúng ta, chúng ta phải khắc nó vào đá để không cơn gió nào có thể xoá nó đi được.”

791 total views, 3 views today

>>If this post has any broken links or problems, please let me know by commenting below.Posted 16/09/2015 by HuynhICT in category "Friends", "Stories

Leave a Reply

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of