September 20 2015

A very poor man – Một người đàn ông rất nghèo

One day, his wife, who had very long hair asked him to buy her a comb for her hair to grow well and to be well-groomed.

The man felt very sorry and said no. He explained that he did not even have enough money to fix the strap of his watch he had just broken. She did not insist on her request.

The man went to work and passed by a watch shop, sold his damaged watch at a low price and went to buy a comb for his wife.

He came home in the evening with the comb in his hand ready to give to his wife.

He was surprised when he saw his wife with a very short hair cut.

She had sold her hair and was holding a new watch band.

Tears flowed simultaneously from their eyes, not for the futility of their actions, but for the reciprocity of their love.

MORAL: To love is nothing, to be loved is something but to love and to be loved by the one you love,that is EVERYTHING. Never take love for granted.


Dịch tiếng việt:

Một ngày vợ người đàn ông, người mà có mái tóc dài đã hỏi ông về việc mua cho bà một chiếc lược để cho đẹp và gọn gàng hơn.
Ông đã cảm thấy có lỗi với bà và nói rằng không. Ông giải thích rằng ông còn không đủ tiền để chữa cái dây đeo đồng hồ mà nó đã bị hỏng. nhưng bà không khăng khăng đòi yêu cầu đó nữa.
Tiện đường làm việc, ông rẽ vào quán sửa chữa đồng hồ, bán luôn chiếc đồng hồ hỏng dây đó với giá thấp và đi mua một chiếc lược cho vợ ông.
Mãi gần tối ông về nhà với chiếc lược mà ông mới mua trên tay và đang định tặng cho vợ.
Ông ngạc nhiên khi thấy tóc của vợ mình trông ngắn lạ thường.
Bà đã bán mái tóc của mình và cầm trên tay một chiếc đồng hồ mới
Cả hai người đều bật khóc không phải vì những việc làm vô ích của họ đã làm mà đó là dành cho nhau những tình yêu thương.
Bài học: Để yêu là không có gì. để được yêu là một thứ gì đó nhưng để yêu và được yêu bởi người bạn  yêu đó là mọi thứ, đừng bao giờ để tình yêu dựa vào ai.

Từ mới:

simultaneously: Xảy ra cùng lúc.

futilit: Việc làm vô ích

reciprocit: sự nhân nhượng, trao đổi

 

832 total views, 1 views today

>>If this post has any broken links or problems, please let me know by commenting below.Posted 20/09/2015 by HuynhICT in category "Love", "Stories

Leave a Reply

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of